Op 27 februari gaf het Europees Parlement zijn goedkeuring voor de Natuurherstelwet. Deze veelbesproken wet om Europees natuurgebied te beschermen zorgt al een tijdje voor veel onrust en zal voor onze boeren een stikstofdossier in het kwadraat worden. De vergunningsonzekerheid zal nog verder toenemen, met grote economische risico’s als gevolg. Voor Groene Kring is het onbegrijpelijk dat de wet vandaag goedgekeurd werd.

De Natuurherstelwet legt bijkomende doelen voor de biodiversiteit en de bescherming van natuur. Als de wet er zou komen, zal het areaal landbouwgrond – hét punt van ongerustheid bij onze boeren de voorbije weken – nog meer onder druk komen te staan. Aangezien na 2030 natuur buiten de afgebakende natuurgebieden beschermd zal moeten worden, dreigt dit onze ondernemers na 2030 in volledige onzekerheid te storten.

"Een natuurherstelwet die geen ruimte laat voor landbouw hoort hier niet thuis. Na de afgelopen weken voelt dit aan als een slag in het gezicht van jonge boeren."

Maarten Moermans, interim-voorzitter van Groene Kring

Ook het verkrijgen van vergunningen wordt nog onzekerder. De Vlaamse Regering deed recent nog een socio-economische impactanalyse waaruit bleek dat de algemene doelstellingen ervoor kunnen zorgen dat individuele vergunningsprocedures in het vizier komen.

Groene Kring en Boerenbond rekenen op premier De Croo om de pauzeknop voor de Natuurherstelwet in te drukken.

Het kalf is echter nog niet verdronken. België kan nu als voorzitter van de Europese Unie beslissen om de wet niet ter stemming voor te leggen in de Raad. “Gezien het engagement dat premier De Croo vorige maand tijdens volle boerenprotesten nog uitsprak tegenover de landbouworganisaties, rekenen wij erop dat dit ook effectief niet zal geagendeerd en dus niet gestemd zal worden. We roepen de Vlaamse Regering ook op bij hun engagement na te komen en dus om tegen de Natuurherstelwet te stemmen” stelt Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.

Als jonge boeren blijven we achter natuurbeleid staan, maar dit is blind varen. Het is overduidelijk dat er in de Europese Green Deal een nieuwe balans ingevoerd moet worden. De Green Deal moet een doordacht, samenhangend en gedragen landbouw- en milieubeleid vormen.