Wat is the Farm to Fork Strategy?

Op 20 mei 2020 werd door de Europese Commissie the Farm to Fork Strategy of de “van Boer tot Bord”-strategie uit de doeken gedaan. Deze strategie maakt deel uit van de Europese Green Deal. De Green deal is één van de zes prioriteiten van de Europese Commissie voor 2019-2024 en heeft als doel de Europese Unie klimaatneutraal te maken tegen 2050. Het is een niet-bindend document dat de strategie van de Europese Commissie voor de komende jaren uitstippelt.

Wat is het doel van de strategie?

De “van Boer tot Bord”-strategie is gericht op de verschuiving naar duurzame voedselsystemen. Hiervoor wil de Europese Commissie tegen 2030 onder andere het gebruik van chemische en gevaarlijke pesticiden met 50% verminderen, het gebruik van meststoffen met minstens 20% reduceren, de verkoop van antibiotica voor landbouwdieren en in de aquacultuur met 50% verminderen en biologische landbouw op 25% van alle landbouwgrond.

Wat vindt Groene Kring hiervan?

Groene Kring ziet de “van Boer tot Bord”-strategie als een kans om meer samenhang binnen de voedselketen te brengen en een mogelijkheid om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. De huidige strategie legt echter grenzen en normen op die arbitrair zijn, zonder wetenschappelijke basis en voorbij gaan aan alle innovatie die land- en tuinbouwers reeds brengen. Verder wordt vergeten dat duurzaamheid samen met boeren moet bereikt worden en dat de toekomst van de landbouw niet vergeten mag worden. Daarom vraagt Groene Kring om de visie van de landbouwers te betrekken en een coherent beleid uit te werken waarin landbouwers niet achtergelaten worden.

Wat heeft Groene Kring ondernomen?

Groene Kring neemt deel aan de werkgroepen van CEJA of de Europese koepel voor jonge land- en tuinbouwers. Op 3 juni werd de “van Boer tot Bord”-strategie besproken en op 23 juni werd een position paper (visietekst) van CEJA opgesteld die uiteindelijk op de werkgroep van 13 juli gefinaliseerd werd en op 14 juli gepubliceerd. Daarin gaf Groene Kring het belang van toegang tot grond, de diversiteit aan sectoren en het meenemen van jonge boeren aan. CEJA gaat vervolgens, in naam van alle Europese jonge boeren, langs bij eurocommissarissen, Europarlementsleden en andere beleidsmakers om de noden van jonge boeren te duiden. Groene Kring volgt dit Europese beleid verder op de voet op.