Op 13 februari werd Maarten Moermans door het nationaal bestuur verkozen tot nieuwe nationale ondervoorzitter voor Groene Kring. Ik had de eer om hem als eerste te interviewen en hem te overvallen met moeilijke vragen. Naar mijn gevoel is Groene Kring de komende jaren in goede handen.

 

Maarten, stel jezelf eens voor.


Maarten: “Ik ben Maarten Moermans. Ik woon in Dilsen-Stokkem, helemaal in het oosten van het land, tegen de Maas. Ik ben opgegroeid op het landbouwbedrijf van mijn ouders. Momenteel werk ik deeltijds buitenshuis en deeltijds op het bedrijf.”


Hoe begon je verhaal bij Groene Kring?


Maarten: “Op mijn 16 jaar werd ik lid bij Groene Kring Maaskant. Lid worden doe je echt voor de beweging, dus ik schreef me met wat kameraden in voor de leuke activiteiten en de gezelligheid. De studievergaderingen en vervolgens het deel belangenverdediging kwamen er dan bij. Ik had altijd al interesse in beleidszaken, maar door Groene Kring groeide dit echt. Toen ik ging studeren, werd ik voorzitter van Groene Kring Agro en leerde ik de werking nog beter kennen. Ik kreeg de  kans om de studentenverbroedering en studievergaderingen mee te organiseren. Na mijn studietijd werd ik gebeld door de toenmalige provinciale voorzitter met de vraag of ik hem niet wilde opvolgen. In september 2019 werd ik verkozen tot provinciaal voorzitter in Limburg.”


En nu al de volgende stap, jij hebt ambities?


Maarten: “Toen Sam aankondigde dat hij zou stoppen en ik altijd al interesse had voor beleidszaken, ging er bij mij een belletje rinkelen: is dat misschien iets voor mij? Uiteraard is je kandidaat stellen voor zo’n functie niet iets waar je impulsief over beslist. Ik heb overlegd met Bram Van Hecke over de inhoud van de functie. Met mijn ouders en mijn broer heb ik nagedacht over welke tijdsbesteding dat dan van mij zou vragen. Mijn ouders hebben ons als kinderen altijd alle kansen gegeven en we besloten dat we op het bedrijf een externe kracht zouden aannemen, als ik verkozen werd. Op die manier kan ik mij ten volle focussen op Groene Kring en zal het bedrijf er niet onder lijden.”

Je noemde de beweging al, maar wat is jouw visie over de drie pijlers van Groene Kring?


Maarten: “Het bewegingsluik, het samenbrengen van mensen en beleven van toffe activiteiten, is een heel belangrijk deel van Groene Kring. Al moet ik toegeven dat dit luik wat meer aandacht van mij verdient. Het is belangrijk voor de werking dat het bewegingsaspect positief blijft evolueren. Als tweede zijn er de opleidingen. Ook daar moeten we sterk op blijven inzetten. Het is onze taak om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, zodat jonge landbouwers sterk staan in de enorm innoverende sector. In het belangenluik zou ik Groene Kring graag zien groeien naar een volwaardige gesprekspartner. Zo’n belangrijke partner dat beleidsmakers automatisch naar Groene Kring kijken voor oplossingen.”


Wat zijn volgens jou de meest actuele thema’s voor Groene Kring?


Maarten: “Momenteel is de grootste uitdaging het MAP. Dat dossier is nu heel actueel en heeft echt invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast ligt het vergunningendossier op tafel. Hier moeten we tot oplossingen komen, zodat wij als sector kunnen blijven ondernemen en innoveren. Als derde wordt het klimaatdossier actueler. Daar moeten wij ons steentje in bijdragen. We doen al heel veel inspanningen, maar we mogen niet ter plaatse blijven trappelen en moeten als sector hierin mee evolueren. Verder zit het PAS-verhaal eraan te komen en blijft het GLB een belangrijk dossier voor ons als jonge landbouwers.”


Ben jij klaar voor je rol als nationale ondervoorzitter?


Maarten: “Ik heb het voordeel dat ik als voorzitter van de provincie Limburg al kennismaakte met verschillende sectoren. Ik zal wel langsgaan bij de werkgroepen om ook de uitdagingen bij de voor mij minder bekende sectoren te bespreken. Ik zal moeten samenwerken met veel mensen en veel meningen moeten samenbrengen. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om tot een goed besluit te komen. Maar Sam Magnus leerde me dat luisteren heel belangrijk is. Luisteren en respect voor andermans mening, om zo tot het best mogelijke compromis te komen en dit zo goed mogelijk vertalen naar de buitenwereld.”


Het is inderdaad ook een publieke rol, hoe sta jij hier tegenover?


Maarten: “Als provinciaal voorzitter deed ik wel wat media-ervaring op. Maar hier is er nog echt marge om te groeien. Zeker in het begin zal ik nog ondersteuning nodig hebben en ik hoop hier of daar toch een opleiding mee te pikken voor wat handige tips en tricks. Maar ik sta ervoor open en zie het zitten om de stem van Groene Kring te vertegenwoordigen."

Bedrijfsprofiel

Maarten en zijn broer werken deeltijds mee op het bedrijf van hun ouders. Momenteel melken ze 120 koeien en telen ze in een neventak grasland, gras-klaver, luzerne, mais (silomais en korrelmais), wintergerst en wintertarwe. Er is nog een kleine tak vleesvee, die afgebouwd wordt. In het kader van een overname wachten ze momenteel op de goedkeuring van een vergunning. In een eerste fase vragen ze een uitbreiding tot 557 melkkoeien.

ID-kit Maarten

• Groene Kringgewest: Maaskant • Leeftijd: 25 jaar • Relatiestatus: vrijgezel • Broers/zussen: 1 broer en 2 zussen • Sector: voornamelijk melkvee • Hobby’s: fietsen, wandelen en met kameraden een pint gaan pakken • Persoonlijkheid: sociaal, geïnspireerd en geboeid door de mening van anderen, beleidsdenker • Studies: agro- en biotechnologie aan de Thomas More Hogeschool in Geel

Lijfspreuk

“Zie kansen! Dat is eigenlijk het belangrijkste. Bekijk niet altijd het negatieve, maar zie ook de kansen in elk verhaal.  Iets met ‘Laat treinen niet passeren als ze langskomen’.”