"De Waalse landbouw zal ook strenger aangepakt worden"

Dag Jonathan en Emmanuel. Hoe zijn jullie in de landbouw terechtgekomen?

Jonathan: “Onze ouders hadden al melkkoeien en ik tijdens een bedrijfsbezoek van PIBO, een school in Tongeren, kwam in contact met een geitenhouder. Ik liet er mijn gsm-nummer achter en zo ging ik er nadien, na de schooluren, melken en deed ik er vakantiewerk. Emmanuel deed na het middelbaar nog een zevende jaar in Gent. In afwachting dat hij ook afgestudeerd was, werkte ik nog op zelfstandige basis als bedrijfshulp.”

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om elk een bedrijf te starten en niet samen één bedrijf?

Emmanuel: “Volgens ons zou dat het beste werken. Wanneer elk van ons zijn eigen gezin heeft, is het gemakkelijker om het werk te regelen en te combineren met ons gezinsleven. We hebben er wel bewust voor gekozen om onze bedrijven dicht bij elkaar te hebben. Zo kunnen we elkaar steeds helpen wanneer nodig.”

Jonathan: “Ik kon het melkveebedrijf niet overnemen, omdat Emmanuel dat al gedaan had. Onze mama is toen gestart met een geitenbedrijf in Wallonië. De geitensector was er nog onbekend terrein, waardoor het wel moeilijk was om een vergunning en een lening te krijgen. Doordat de bank geen boekhoudingen van Waalse geitenboeren ter beschikking had, kon ze moeilijk om inschatten of het zou renderen. Ik heb het geitenbedrijf van onze mama dan binnen de twee jaar overgenomen, zodat ik geen registratiekosten hoefde te betalen.”

Jullie zijn buren van elkaar, maar de Vlaams-Waalse grens loopt tussen jullie bedrijven door. Zijn er verschillen?

Jonathan: “Wij hebben bewust voor Wallonië gekozen omdat er geen NER’s van toepassing zijn. We kunnen onze stalmest gewoon ruilen voor stro bij onze akkerbouwcollega’s. In Vlaanderen is de mestafzet een grote kostenpost, terwijl het in Wallonië bijna gratis is. Zo mag men in Wallonië ook tien maanden mestopslag doen op de kopakker en in Vlaanderen maar twee maanden.”

Emmanuel: “De grootste verschillen zijn PAS, fosfor … Die dingen bestaan allemaal niet in Wallonië. In Vlaanderen hebben we gepleit voor een verlenging van de uitrijregeling. We kregen één dag extra, maar door het slechte weer konden we niet rijden, waardoor we niets aan die extra dag hadden. In Wallonië werd het uitrijden vanwege de slechte omstandigheden verlengd tot 30 september, in plaats van tot 15 september. Je moet trouwens ook geen gps gebruiken bij het uitrijden in Wallonië.”

Jonathan: “Mest uitrijden wordt in Wallonië eigenlijk geregeld zoals vroeger. Ik maak een contract op met de akkerbouwer over de hoeveelheid mest die hij wil afnemen. Daarna maak ik de transportdocumenten op voor wanneer de mest wordt uitgereden. Daarna heb je een week om te bevestigen hoeveel je gereden hebt. Bovendien is er ook geen stikstofregistratie in Wallonië.”

Emmanuel: “In Vlaanderen moeten we vloeibare of vaste korrels stikstof binnen de week registreren in het stikstofregister.”

Stiel december 2021 - Jonathan en Emmanuel Ennot
©

Steef Jansen

"In Wallonië heb je ministers die meedenken met de landbouw"

Hoe denken jullie dat de verschillen zullen evolueren? Wat zijn jullie uitdagingen?

Jonathan: “Wallonië zal strenger worden. Ik denk dat er in Vlaanderen gewoon verkeerde ministers aan het roer staan, die niet meedenken met de landbouw.”

Hoe ziet jullie Groene Kringcarrière eruit?

Jonathan: “Wij zijn beide lid geworden toen we achttien jaar waren. Eén jaar later zaten we in de kern van Zuid-Limburg.”

Emmanuel: “Ik ben uiteindelijk voorzitter geworden en heb dat zes jaar lang gedaan.”

Jonathan: “In 2019 ben ik uit de kern gegaan, omdat ik het niet meer kon combineren met het bedrijf en omdat we rekening wilden houden met onze ouders.”

Wat betekent Groene Kring voor jullie?

Jonathan: “Informatie krijgen over het reilen en zeilen van de landbouwsector.”

Emmanuel: “En ook het contact met de andere collega’s uit onze sector en de activiteiten die georganiseerd worden. Dat zijn altijd leuke momenten.”

Hoe ziet jullie toekomst eruit?

Jonathan: "Voorlopig willen we niet uitbreiden, maar wel kijken of we het werk efficiënter kunnen maken. We hebben een mengwagen en stroblazer aangekocht, omdat we per dag drie mengwagens moeten maken. We hebben ook sleufsilo’s gemaakt."

Emmanuel: “Dat hebben we ook gedaan omdat onze ouders dichter bij hun pensioenleeftijd komen en we op die manier efficiënter kunnen werken en minder hulp hoeven te vragen.”