Groene Kring brengt als vereniging voor jonge land- en tuinbouwers zijn leden samen, biedt verschillende opleidingen aan en verdedigt de belangen van zijn leden in nauwe samenwerking. Met meer dan 4200 leden zijn we de grootste vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen.

Vanaf 1 april neemt Justine Arkens de voorzittersfakkel over na het vertrek van Bram Van Hecke. Justine is al sinds 2021 aan de slag bij Groene Kring en ontfermde zich als provinciaal consulent over de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Daarnaast was ze ook de drijvende kracht achter de Aveve Farm Run & Walks.

"“Jonge boeren hebben nood aan toekomstvisie en -perspectief.""

Justine Arkens, nationaal voorzitter Groene Kring

Achter de schermen is ze al bijna een jaar bezig met het toekomstbeeld van jonge boeren, het project Boer & Toekomst. Als voorzitter wordt het nu haar doel om ervoor te zorgen dat die visie de leidraad voor het beleid zal worden. 

Afscheidnemend voorzitter Bram Van Hecke draagt vol vertrouwen de leiding over aan Justine: “Ik ben ontzettend fier dat iemand als Justine me kan opvolgen. Ik ken Justine ondertussen al enkele jaren als iemand met een enorme drive, standvastigheid en een groot hart voor jonge boeren. Met haar aan het stuur zijn jonge boeren in veilige handen. Goed nieuws voor Groene Kring, dus!”

Naast het implementeren van de visie Boer & Toekomst als leidraad voor het beleid, wil Justine ook inzetten op de twee andere pijlers van Groene Kring. “De drie pijlers van Groene Kring - het samenbrengen van jonge land- en tuinbouwers, opleiding en belangenverdediging - maken Groene Kring uniek. Daarom is het belangrijk om ze alle drie onder de aandacht te brengen en ook hier stappen te durven zetten. Ik kijk ernaar uit om de drie pijlers verder uit te bouwen.”