Onze leden

Onze leden komen vooral uit de gemeente Lochristi, maar sommigen komen toch van wat verder. De meesten zijn actief in de melkvee en tuinbouw. Daarnaast zitten er heel wat siertelers in ons gewest, want Lochristi is bekend voor zijn bloemen. Eigenlijk is haast elke sector vertegenwoordigd in ons gewest en ook mensen daarbuiten weten hun weg te vinden. We zijn een zeer jong gewest en daar zijn we trots op! Zo hebben we bijvoorbeeld heel wat studenten. Onze groep telt nu een zestigtal leden, die zich telkens samen amuseren.

Gewestkern

Onze kern bestaat uit 9 personen. We zijn een gemengde groep, die afkomstig is uit verschillende sectoren. Alle kernleden zijn op de een of andere manier betrokken bij de land- of tuinbouw. Er zitten nog geen vrouwen in onze kern, maar dat komt misschien nog, want het aantal vrouwelijke leden is de laatste jaren gestegen. Met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar, zijn we ook een zeer jonge kern. Dat komt omdat de kern op twee jaar tijd volledig vernieuwd is. Bij de overgang van de oude generatie naar de nieuwe, is ons activiteitenaanbod wel wat veranderd. Waar we als kern al in verbeterd zijn, is op tijd komen. Vroeger was niemand op tijd voor een vergadering, nu de meesten wel.

Activiteitenaanbod

Jaarlijks willen we een zevental activiteiten organiseren. Dat aanbod proberen we zo gevarieerd mogelijk te houden, maar het kerstfeestje, de daguitstap en de tractorstoet in Desteldonk willen we toch altijd weer op de kalender zetten. Daarnaast proberen we ook infovergaderingen te organiseren. Die van vorig jaar ging bijvoorbeeld over gps-technieken. Doordat we een jong gewest zijn, zorgen we ook vooral voor ontspannende activiteiten. Tijdens onze startactiviteit van dit jaar beoefenden we bijvoorbeeld cafésporten. Tijdens onze planning moeten we bovendien rekening houden met de KLJ’s in de buurt, want veel van onze leden ziin ook lid van KLJ.

Ledenwerving

Dit jaar was onze startactiviteit een succes! Nogal wat nieuwe leden kwamen een kijkje nemen. Die nieuwe leden worden verwend, want ze kregen een korting op hun lidgeld. Zij hoefden slechts 15 euro te betalen. Het andere deel van het lidgeld betaalde onze kas aan Groene Kring Nationaal.

Evenementen

Dit jaar hebben we voor het eerst een fuif georganiseerd, genaamd Start to dors(t). Het was een geslaagde editie, met wel zeshonderd feestvierders. Nu willen we er een jaarlijks evenement van maken. De volgende editie vindt plaats op 8 juli 2023. Zet die datum alvast in je agenda!

Gewesttradities en toekomst

Doordat onze kern volledig vernieuwd is, zijn ons activiteitenaanbod en dus ook de gewesttradities veranderd. Ons jaarlijkse kerstfeestje hebben we wel behouden. We gaan dan eten met de volledige kern. Goede compagnie en lekker eten, amusement is sowieso verzekerd! Daarnaast zijn er ook wat zaken die we willen verwezenlijken. Volgend jaar willen we met ons gewest op tweedaagse naar Agritechnica en in de verre toekomst zouden we graag eens een reis maken. Onze ouders hebben dat in hun tijd ook gedaan met Groene Kring, nu is het onze beurt.

Anekdotes

Normaal organiseren we elk jaar een bestuursetentje om de gestopte kernleden te bedanken, maar door corona zitten we al 4 of 5 etentjes achter. Een andere anekdote is onze bowling. Tijdens het bowlen bleven sommige leden bowlingballen gooien of gooiden ze meerdere ballen tegelijk. Natuurlijk kregen we het aan de stok met de eigenaar! Daar zien ze ons niet graag terug. We kunnen overal maar één keer komen! Tot slot heb je ook nog onze dropping. Die vond plaats net over de Nederlandse grens. De buurtbewoners dachten dat de rondrijdende kernleden stropers waren. Twee weken nadien kregen we nog telefoon van de politie met de vraag of we daar een dropping gedaan hadden.