Onze leden

Onze leden zijn vooral actief in de vleesveesector en de akkerbouw. Daarnaast zijn ook de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij goed vertegenwoordigd. We merken bovendien dat ook steeds meer jongeren die niet actief zijn in de landbouw hun weg vinden naar ons gewest. Ons ledenaantal is hoog en verspreid over verschillende leeftijdscategorieën, maar we moeten toch vaststellen dat er dubbel zoveel mannelijke leden zijn als vrouwelijke.

De kern

Onze kern bestaat uit negen personen, die allemaal op één of andere manier betrokken zijn bij de land- en tuinbouw. Hoewel de vrouwen slechts een derde van het ledenaantal uitmaken, engageren er zich evenveel vrouwen als mannen in onze kern. Na dit jaar zullen enkele kernleden de fakkel jammer genoeg doorgeven. Nieuwe, gemotiveerde leden die de werking van ons gewest willen verzekeren, zijn dus zeker welkom.

Ledenwerving

We streven ernaar om al onze activiteiten zo aangenaam mogelijk te maken, dat spreekt voor zich. We verwennen onze leden dan ook tijdens elke activiteit. Dankzij de inkomsten van het kip-en-ribfestijn kunnen we onze activiteiten bijvoorbeeld goedkoop houden. Daarnaast is er altijd voldoende drank en eten!

Activiteiten 

We proberen elk jaar een achttal activiteiten te organiseren. Meestal zijn die ontspannend, want we merken dat infovergaderingen bij ons minder succesvol zijn. Een karting, een dropping samen met een ander gewest, een fietstocht en een barbecue zijn enkele van de vaste waardes op onze jaarkalender. Een quiz is nog zo’n klassieker. De startactiviteit van dit werkjaar was dan weer een bedrijfsbezoek. Daarnaast proberen we telkens ruimte te maken voor een nieuwe activiteit. Ideeën en tips zijn altijd welkom!

Evenement

Ons kipfestijn is de voorbije jaren niet kunnen doorgaan. In 2020 werd het pas de week voordien afgelast en vorig jaar zijn we voor de zekerheid gegaan voor een afhaalconcept. We hopen om dit jaar ons vernieuwde kip-en-ribfestijn weer te kunnen organiseren zoals vroeger: met gelegenheid tot een uitgebreid aperitief, een lekkere maaltijd en een gezellige babbel achteraf. Zet alvast 26 november in je agenda!

Gewesttradities

Onze jaarlijkse fietstocht, die meestal plaatsvindt in het eerste weekend van juli, is altijd een succes. We proberen steeds een andere regio te kiezen, want het hoeven niet altijd kuitenbijters te zijn. We plannen ook altijd enkele tussenstops. Vaak zijn dat land- of tuinbouwbedrijven die we van naderbij gaan bezichtigen. Een paar jaar geleden hadden we bijvoorbeeld het plaatselijke maïsdoolhof als rustplaats. Bij elke stop is er bovendien een hapje en drankje. Een andere traditie die elk jaar in ere wordt gehouden, is het afscheidscadeau voor de kernleden. Zij krijgen een spiegel die versierd is met tekeningen die passen bij de sector waarin zij actief zijn. Tot slot is ons gewest steeds goed vertegenwoordigd op de Werktuigendagen. Dat is vanzelfsprekend, want het wordt in onze regio georganiseerd. De Werktuigendagen zijn voor ons een leuke ontmoetingsgelegenheid.

Uitdagingen

Ondanks ons stijgende ledenaantal blijft onze grootste uitdaging om het gros van de leden op onze activiteiten en ons kip-en-ribfestijn te mogen verwelkomen. We proberen bij de planning van de jaarkalender rekening te houden met de drukke en minder drukke periodes, maar die voorspelling in oktober maken blijkt niet evident. Nieuwe leden werven blijft ook een grote uitdaging om de uitstroom van ‘vrienden van’ op te vangen!

Daarnaast kan er in de Vlaamse Ardennen misschien een landschapspark komen. Samen met het PAS-dossier is dat een topic dat hier volop leeft. Ons gewest probeert de landbouwsector mee zichtbaar te maken voor het grote publiek. Zo bouwden we tijdens het coronatijdperk meerdere tractoren uit strobalen en stonden enkele ploegen op de pleinen tijdens de actie ‘En de boer, die ploegde voort’. Tijdens de Ronde van Vlaanderen kwamen ook enkele tractoren van onze leden in beeld.

Sociale media

Via Facebook proberen we onze leden up-to-date te houden. Daar zijn we vorig jaar dik in geslaagd. We hebben er zelfs een prijs mee gewonnen! Alleen hebben we die nooit kunnen verzilveren. We hadden ons voorgenomen om de fotograaf in zetten op een activiteit in het najaar, maar door de coronamaatregelen moest die worden afgelast.