De kern

Onze kern bestaat uit 8 personen, die tussen de 23 en 32 jaar oud zijn. Zij komen uit de landbouw maar ook uit andere sectoren. Toch hebben ze allen een link met de landbouw: zo hebben we melkvee, vleesvee, akkerbouw, loonwerk, tuinaanleg … Naast de 7 mannen staat er ook een vrouw mee aan het roer. En vorig jaar zijn er weer 3 jonge leden in de kern gestapt, nadat een aantal oudere kernleden de fakkel hebben doorgegeven. We proberen jonge, geëngageerde leden tijdig bij de kern te betrekken, zodat ze zich stelselmatig kunnen inwerken in de verschillende taken die de kern op zich neemt.

Onze leden

We hebben een 90-tal leden. Onder die leden zitten nog heel wat jonge landbouwers, maar we merken dat het aandeel leden dat niet rechtstreeks in contact staat met de landbouw toch de overhand neemt. We verwelkomen graag iedereen, zolang ze die feeling met de landbouw behouden en zich goed voelen in de groep. Sinds vorig jaar merken we bovendien ook een enorme verjonging binnen ons gewest. Heel wat oudere leden moesten het gewest verlaten vanwege de leeftijdslimiet. Gelukkig zien we ze nog regelmatig op onze activiteiten.

Activiteitenaanbod

Voor de coronacrisis organiseerden we jaarlijks een mooi aantal evenementen voor zowel leden als buitenstaanders. Zo begonnen we het jaar steeds met een nieuwjaarsreceptie, die uitdraaide op een feestje dat tot in de vroege uurtjes duurde. Ook nu nog proberen we in de winter 2 tot 3 studievergaderingen over een landbouwonderwerp in te plannen. Zo hadden we onlangs nog een studievergadering over bodembewerking en groenbedekkers. Tussendoor, als we merken dat het wat rustiger is, organiseren we activiteiten zoals karting, paintball, een dropping of wandel- en fietstochten.

Ook bedrijfsbezoeken staan jaarlijks op onze planning. Meestal gaan we met een auto of bus op pad, bezoeken we 2 bedrijven en gaan we ’s middags met z’n allen eten. De dag wordt dan vaak afgesloten op het eetfestijn van onze zuiderburen of op een feestje. We merken dat onze leden zeer geïnteresseerd zijn in zulke dagen. Tijdens ons jaarlijks ledenweekend proberen we bovendien een bedrijf in de buurt van onze locatie te bezoeken. Zo komen we ook eens op bedrijven buiten onze streek. We trokken bijvoorbeeld al op weekend naar de Ardennen, Nederland, Brugge … Wat er tijdens die weekends gebeurt, gaan we niet verklappen, maar de jenevertochten hebben al vaak tot mooie herinneringen geleid – althans voor diegenen die het zich nog kunnen herinneren.

Topactiviteit

Tot voor corona was ons zomerevenement het hoogtepunt van ons gewest. Dit tweedaagse evenement start op zaterdagavond met een fuif/streekbierenavond. Op zondag is er een ‘spel zonder grenzen’ voor de durvers en een grote kinderboerderij met strokasteel, zandbak, allerlei dieren en een schminkstand voor de kindjes. Voor de oudere generaties zijn er voldoende stoelen en tafels om te genieten van een heerlijk streekbier, cocktail of iets fris. Voor het eten wordt gezorgd in samenwerking met het Orakel, een vereniging die opgericht werd door oud-kernleden. Leuk dat we op die manier nog eens samen iets kunnen doen! Jaarlijks mogen we op zondag meer dan 1200 bezoekers verwelkomen op ons zomerfestival.

Gewesttradities

Het is een traditie dat we met alle helpers gaan eten in de wok nadat alles van ons zomerfestival afgebroken is. We gaan niet met de auto, maar worden achterop de kiepkar vervoerd. Tijdens de heen- en terugrit komen dan vaak de beste verhalen van het weekend naar boven.

Daarnaast zijn we tijdens corona gestart met een stoet van verlichte tractoren in de kerstperiode. Het is geweldig om te zien hoe de deelnemers met hart en ziel hun tractoren versieren. Tijdens de voorbije twee edities stonden er veel kijklustigen langs de kant met opgestoken duimen en luid applaus. Dat is hartverwarmend.

Ledenwervingstip

We doen vooral aan ledenwerving via mond-tot-mondreclame. Als we potentiële leden kennen, zullen we ze dus persoonlijk aanspreken. Jaarlijks doen we ook een startdag waarop iedereen welkom is. Zo kunnen geïnteresseerden kennismaken met onze leden. Dit jaar deden we bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, met in de namiddag een spelletje paintball en een barbecue.

Op het verlanglijstje

De kern kijkt ernaar uit om het zomerfestival verder uit te bouwen, maar voorlopig wachten we nog af tot de coronamaatregelen weer soepeler worden.