Onze leden

Onze ledengroep bestaat voor het overgrote deel uit landbouwers, waardoor onze activiteiten zich vooral focussen op informatieve zaken zoals studieavonden en bedrijfsbezoeken. Maar we doen ook vaak een barbecue, bierfiets of een andere plezante uitstap. De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt vrij hoog, dus zijn we al enkele jaren inspanningen aan het leveren om jongere leden aan te trekken. Daarnaast hebben we enorm veel mannelijke leden en weinig vrouwen. In de komende jaren zullen we proberen om die verhouding meer in evenwicht te brengen.

De kern

Enkele oudere bestuursleden die zeer lang in de kern gezeten hebben, zijn vorig jaar gestopt en hebben plaats gemaakt voor een nieuwe generatie. In het afgelopen jaar is onze kern dus sterk verjongd, wat zeker positief is. Dat we nu een nieuwe ploeg hebben, wil zeggen dat er ook nieuwe ideeën komen en dat sommige zaken misschien veranderen. Het zijn tenslotte nieuwe ideeën die de groep doen leven.

Als we op zoek gaan naar nieuwe kernleden, kijken we vooral naar de leeftijd en hoe lang iemand nog kernlid kan zijn. Iemand jong heeft waarschijnlijk nog veel frisse ideeën. Daarnaast zoeken we ook graag naar mensen met een verleden in KLJ, en naar mensen uit een ‘nieuwe bende’. Zo kunnen we potentiële leden op onze activiteiten krijgen die anders misschien die stap niet zouden zetten. De laatste tijd focussen we ook op diversiteit en girlpower. Met succes, want onze kern telt nu meer vrouwen.

Activiteitenaanbod

Jaarlijks hebben we ons ‘kip en rib’-festijn en organiseren we een aantal vergaderingen. Onlangs hebben we met een bierfiets een tochtje gemaakt langs enkele bedrijven die we konden bezoeken. Heel misschien was dat niet ons grootste succes, maar na de coronacrisis gaan we het zeker nog eens proberen. We willen nog wat nieuwe zaken proberen, want dat is wat het organiseren leuk houdt. Maar de oude getrouwe zaken blijven er zeker ook nog bij.

Topactiviteit

Onze topactiviteit is toch zeker het ‘kip en rib’-festijn, want daar komen alle oud-leden naartoe. Het is altijd fijn om hen nog eens terug te zien. Er hangt dan natuurlijk altijd een fantastische sfeer. Daarnaast is deze activiteit ook zeer goed voor onze kas. Na een goeie 'kip en rib' kunnen we in het volgende jaar onze leden regelmatig trakteren. Als dat geen reden is om veel reclame te maken voor het evenement, weten wij het ook niet meer!

Gewesttradities

Eén ding valt op: alle activiteiten waarbij er eten en drinken aan bod komt, trekken enorm veel aanwezigen. Hoe zou dat toch komen? Maar daarnaast trekken ook de serieuzere zaken, de studieavonden en syndicale infomomenten, het meeste volk. Dat hoort erbij wanneer het grootste deel van je leden actieve landbouwers zijn met een passie voor hun stiel.

Ledenwerving

Wij werven leden via mond-tot-mondreclame en via Facebook. Daarnaast organiseren we een spetterende startactiviteit. We spreken ook graag de lokale KLJ-afdelingen aan, want veel KLJ-leden stromen door naar ons gewest. We merken dat we toch een groot deel van de lokale jonge landbouwers nog niet bereiken, dus er valt er nog veel winst te boeken. Maar Rome is ook niet op een dag gebouwd, natuurlijk.

Op het verlanglijstje

We zouden graag een uitgebreide receptie organiseren met een afterparty. Eigenlijk willen we gewoon weer eender wat organiseren, want corona heeft al veel geplande evenementen en activiteiten in het water doen vallen. Snel nog eens een avond samen plezier maken zou al deugd doen!

Coronatijden

Tijdens de coronacrisis hebben we digitale activiteiten georganiseerd, zoals een online quiz. Helaas merkten we dat onze leden daar niet zo in geïnteresseerd waren. Dat is jammer als je veel werk in de voorbereiding gestoken hebt. Bijgevolg heeft ons gewest tijdens corona op een lager pitje gedraaid. Telkens als de coronaregels versoepelden, stelden we een druk activiteitenschema samen. Jammer genoeg duurden die periodes met soepele regels nooit erg lang. Ondertussen hebben we wel al opnieuw een drukke planning voor de rest van het werkjaar! Onze leden zullen elkaar dus snel weer in levenden lijve kunnen ontmoeten, met de nodige hapjes en drankjes.