Dit jaar staat De Warmste Week in het teken van ‘kunnen zijn wie je wil zijn’. Ook Groene Kring staat achter dat thema en ging ermee aan de slag. Steeds minder mensen hebben namelijk voeling met de landbouwsector. Hierdoor heersen nogal wat stereotypen over de boerenstiel. Al te vaak worden boeren gezien als grote vervuilers en klagende lastpakken. De landbouw is echter sterk veranderd sinds grootmoeders’ tijd en de inspanningen voor milieu, klimaat en dierenwelzijn zijn bijzonder groot. 

De heersende stereotypen wegen op het mentaal welzijn van vele jonge boeren. Groene Kring ziet het als haar rol om daar wat aan te doen. Daarom zal ze ontmoetingstafels organiseren, waar de ontmoeting en dialoog tussen boeren en universiteitsstudenten op gang wordt gebracht. Die ontmoeting, dialoog en discussie zal jonge boeren en studenten dichter bij elkaar brengen en stereotypen doorbreken. Op die manier krijgen jonge boeren het respect dat ze verdienen als ondernemer.

"Het thema van De Warmste Week ligt dit jaar heel dicht bij de doelstellingen van Groene Kring. Jonge boeren zijn héél trots op wat ze doen, maar zien niet steeds de waardering van de maatschappij. Door met andere jongeren aan tafel te gaan kunnen ze hun passie, expertise en visie delen."

Bram Van Hecke - voorzitter Groene Kring

Concreet gaan we aan de slag in verschillende universiteiten en hogescholen, ontwikkelen we een methodiek om een fijne ontmoetingstafel te voorzien voor elke deelnemer en zorgen we ervoor dat door communicatie zowel jonge boer als student geënthousiasmeerd raakt voor het concept.

Hoeveel fondsen De Warmste Week heeft opgebracht en welk deel daarvan naar dit project gaat, is nog niet bekend.