Dag Wout, Ine en Laura. Wie van jullie is het eerst met Boerennatuur in contact gekomen?

Ine: “Ik, vanuit mijn werk. Nadien heb ik Wout aangespoord om te kijken welke opties er zijn voor het bedrijf.”

Wout: “Ine heeft me inderdaad aangespoord, anders was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. Ik ben een voorstander van het project, maar ik zou er gewoon niet aan gedacht hebben. Mijn vader had er misschien wel al eens over gesproken, maar als je zoiets terloops hoort, doe je er vaak niets mee. Via Ine ben ik ook lid geworden bij Boerennatuur. Zo blijf ik ook op de hoogte en hoeft niet alles via Ine te blijven komen.” (lacht)

Ine, wat is jouw taak bij Boerennatuur?

Ine: “Ik werk als projectcoördinator vooral mee aan FABulous Farmers, een Europees project rond functionele agrobiodiversiteit. Dat wil eigenlijk zeggen dat de biodiversiteit ook voor de landbouw voordelen met zich meebrengt. Zo hebben we bijvoorbeeld bloemenranden die natuurlijke pestbestrijders aantrekken. Ook agroforestry of houtkantenbeheer zijn zaken waar we in het project mee bezig ben. Het werkingsgebied van het project hier in Vlaanderen is vooral de Merode en het Pajottenland.”

Hebben jullie al een project uitgevoerd?

Wout: “Ik ben begonnen met het boerennatuurpakket. Het wordt volledig terugbetaald, dus dat was wel interessant. Door dat eerste project kon ik ook zien hoe vlot de terugbetaling verloopt.”

Ine: “Ik hoefde zelfs niet te vragen als ze het wilden bestellen! Toen ik op de dag van de lancering thuis kwam, hadden ze het al besteld!”

Laura: “Boerennatuur had veel reclame gemaakt, dus we wisten al een beetje wat er zat aan te komen.”

Wout: “Online stonden er ook duidelijke filmpjes die je uitlegden hoe je alles kon bestellen.”

[Lees verder onder de foto.]

Wout, Ine en Laura Deroo

Zijn er nog boerennatuurprojecten die je zou overwegen?

Ine: “We denken erover steun aan te vragen voor het aanplanten van bomen in een verre weide. Je moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar je krijgt niet alleen ondersteuning voor de aankoop en het aanplanten van de bomen, maar ook voor al het beschermingsmateriaal zoals paaltjes of ijzeren beschermkooien. Dat maakt het interessant, zeker omdat we die bomen misschien ook zouden zetten zonder financiële steun.”

Ine: “Daarnaast zitten we in een regio waar weinig of geen lokale projecten lopen, waardoor er hier iets minder mogelijkheden zijn. Maar eigenlijk doen we sowieso al veel zaken die ook gelden als boerennatuur: van het onderhouden van verschillende houtkanten tot het aanleggen van waterbuffering rond het bedrijf.”

Wout: “De houtsnippers van onze houtkanten gebruiken we trouwens als strooisel voor de dieren, zo komt het uiteindelijk ook op ons land terecht. Op die manier hoeven we niets te verbranden en halen we er zelf nog voordeel uit. Er kruipt natuurlijk wel veel werk en kosten in het onderhoud van zulke stroken.”

Ine: “Daarom moeten we uitkijken naar een velkop (opzetstuk of machine die bomen of takken vastgrijpt en afzaagt zonder dat je zelf in de boom hoeft te klimmen, red.) en een versnipperaar. Dan kun je ook niet meer met de kettingzaag tegen je been zitten, Wout.” (lacht)

Wout: “Ik denk niet dat zoiets interessant is voor ons alleen, want zoveel onderhoud hebben wij nu ook niet. Misschien wordt die beter aangekocht door een loonwerker of een agrobeheergroep. Dan kun je de kosten makkelijker delen.”

Ine: “Helaas zitten we hier nog niet met genoeg leden om een agrobeheergroep op te richten. Zoiets richten we namelijk altijd op vanuit de leden die willen deelnemen. Als er hier dus veel leden bijkomen, kunnen we dat zeker eens bekijken.”

Wat zijn de grote voordelen van Boerennatuur?

Wout: “De projecten van Boerennatuur kunnen indirect voordelen met zich meebrengen. Dankzij ons laatste project hebben wij nu bijvoorbeeld een hogere duurzaamheidsscore bij Milcobel. Dat kan een kleine invloed hebben op de melkprijs die je krijgt. Onder andere zwaluwnesten die je via Boerennatuur kon bestellen, vallen hieronder. Ook de wildredder is zo’n voorbeeld: het kan heel gevaarlijk zijn wanneer een haas per ongeluk in het voeder terechtkomt. Onze loonwerker gaf al aan dat hij sinds de wildredder minder wild ziet dan gebruikelijk. Het helpt dus de dieren én ons.”

Zijn er dingen die misschien beter kunnen of die ontbreken?

Wout: “Eigenlijk liep alles heel vlot, de online instructiefilmpjes maken het ook heel gemakkelijk. Er is nu ook een filmpje dat duidelijk uitlegt hoe je de facturen van het boerennatuurpakket moet indienen.”

Ine: “Dus je hebt ze al ingediend?”

Wout: “Nee, maar je moet toch lang wachten op de terugbetaling, hé.” (grijnst)

Ine: “Nochtans behandelen ze die prioritair. Je zou er dus, in tegenstelling tot andere terugbetalingen, geen jaar op hoeven te wachten.”

Hebben jullie nog tips voor andere Groene Kringers die steun willen aanvragen?

Ine: “Je moet het gewoon doen, want de aanvraag verloopt vlot en er valt enorm veel onder de steun. Ik hoop trouwens dat veel van die steun naar Groene Kringleden en andere jonge landbouwers kan gaan. Zij gaan er tenslotte nog het langste plezier aan hebben. Daarnaast hoop ik dat er ook veel Groene Kringleden lid worden van Boerennatuur. Het kost je niets en zo kunnen jonge boeren mee beslissen over het wat en het waar van het project! Tot slot kan je soms toch nog een voordeel halen uit stukjes grond of hoekjes van je perceel waar je anders weinig aan hebt.”

Wout: “Alles wat Boerennatuur stimuleert, deden veel boeren voordien al. Eigenlijk doen de meeste land- en tuinbouwers veel voor de natuur, maar je denkt er vaak niet aan omdat het zo vanzelfsprekend is. Boeren zijn dus al een beetje natuurbeheerders.”