Een mestbeleid hoeft immers niet het restrictieve, administratieve kluwen te zijn dat het vandaag is. Als je stimulansen aanbiedt om oordeelkundig te bemesten en de bodemkwaliteit te verbeteren, zullen boeren daar snel en graag op ingaan. Als je begeleiding aanbiedt waar het niet evident is, zullen boeren daarvan gebruik maken. Maak landbouwers tot bondgenoten en zet zo een beweging in gang waarbij landbouwers zelf aan de kar trekken naar een betere waterkwaliteit.

Groene Kring werd ook uitgenodigd voor een overleg met de Mestbank en het kabinet van minister Demir over het zevende mestactieplan. Om de stem van jonge boeren te laten weerklinken, gaan we daar uiteraard graag op in. Een constructief gesprek, luisteren naar elkaar en samen naar oplossingen zoeken die voor iedereen werken zijn waarden die wij zullen blijven nastreven. We zijn ons ervan bewust dat landbouwers inspanningen zullen moeten. Maar als we de uiteindelijke doelstelling – een betere waterkwaliteit – willen bereiken, moet er met de boeren gedacht worden, niet tegen de boeren.

Met een open en constructieve blik gaan wij het gesprek aan, maar mogen we hetzelfde verwachten van de Mestbank en het kabinet van minister Demir?