Platteland met een stem

Samen met onze partnerorganisaties van de Landelijke Beweging hebben we een ambitienota geschreven waarin we concrete beleidsvoorstellen formuleren. Die beleidsvoorstellen geven vorm aan een toekomst voor onze land- en tuinbouw, waaraan we samen met onze beleidsmakers willen werken.

"Met Groene Kring hebben we de afgelopen jaren tientallen acties gevoerd om duidelijk te maken wat jonge boeren nodig hebben. Om de sector terug aantrekkelijk te maken voor jonge boeren, is een koerswijziging nodig. Met Groene Kring staan we klaar om mee aan onze toekomst te schrijven."

Justine Arkens, nationaal voorzitter Groene Kring

Het volledige programma lees je hier.

Wat zeggen de partijen?

Naar de stembus trekken is nog gemakkelijk. Weten op wie je moet stemmen, is al heel wat moeilijker. Waar staan de Vlaamse politieke partijen eigenlijk voor? En hoe weet je op welke partij je het beste stemt? Hoe zal de toekomst van de landbouw eruit zien volgens onze politici?

Groene Kring stelde de kopstokken van de partijen die zetelen in het Vlaams Parlement enkele duidelijk vragen.

  1. Landbouw was nog nooit zo actueel. De landbouwsector was de laatste jaren amper weg te slaan uit de media en speelt op deze manier een belangrijke rol in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. Wat zijn de komende vijf jaar de prioriteiten van de partijen en welke rol speelt landbouw daarin?
  2. Onze grond? Da’s landbouwgrond! Toegang tot en behoud van landbouwgrond spelen een cruciale rol na de overname van een land- en tuinbouwbedrijf, maar vormen ook grote knelpunten. De externe druk op landbouwgrond wordt steeds groter. Wat zullen de partijen ondernemen om de toegang tot grond voor jonge boeren te verbeteren?
  3. Landbouw is strategisch. Landbouw speelt een landschappelijke, ecologische en economische rol, maar is vooral belangrijk in de voedselvoorziening. Welke rol is volgens de partijen weggelegd voor de Vlaamse land- en tuinbouw in het vraagstuk over voedselzekerheid en welke speerpunten schuiven ze daarvoor in het beleid naar voren?
  4. Genoeg is genoeg! De laatste zes maanden van de huidige beleidsperiode zijn gestart met de grootste landbouwprotesten van de afgelopen jaren. De spanning is hoog en het wantrouwen groot. Wat stellen de partijen voor om het vertrouwen in de landbouwsector te herstellen?
  5. Zonder jonge boeren gaat het niet. De uitdagingen voor jonge boeren zijn talrijk. De aanhoudende vergrijzing en het lage overnamepercentage tonen aan dat de landbouwsector steeds minder aantrekkelijk is. Hoe zullen de partijen perspectief bieden aan jonge boeren op het vlak van inkomen, rechtszekerheid en stabiel beleid?

Acties

Bordencampagne

Het zijn niet alleen politieke partijen die borden langs de weg kunnen plaatsen. In kader van Platteland met stem wordt tot aan de verkiezingen het Vlaamse platteland vol gezet met grote borden. Die borden maken duidelijk welke rol landbouw speelt in het voorzien van voedsel voor onze maatschappij.

Vanaf half mei worden deze borden aangevuld met een extra boodschap die specifiek gericht is aan het politieke niveau. Hou zeker volgende slogans van Groene Kring in de gaten:

  1. Groene Kringers laten de landbouw van morgen bloeien.
  2. De oogst van Groene Kringers, dat zal smaken.

Stickeractie

Als politieke kandidaten vragen om hun verkiezingsborden op landbouwgrond te plaatsen, laten we dat toe maar vragen we hen specifiek om hun steun publiekelijk te betuigen door een steunsticker mee op het bord te kleven. Op die manier geven politici en boeren samen een duidelijk signaal.

Heb je graag een sticker? Contacteer dan jouw provinciaal consulent.

Broodzakkenactie

Zonder jonge boeren is er morgen geen eten! Hier moet de burger vlak voor de verkiezingen nog eens aan herinnerd worden, want het zijn de jonge boeren die morgen (en vandaag) zorgen voor het brood op de plank. Daarom lanceren we opnieuw een broodzakkencampagne! Zo komt Groene Kring op elke Vlaamse keukentafel en laten we de stem van de jonge land- en tuinbouwers horen.

Later meer …

Hou deze pagina, onze nieuwsbrieven of WhatsAppgroepen in de gaten voor het vervolg!

Het Grote Landbouwdebat

Op donderdag 16 mei gaan de politieke kopstukken tijdens het Grote Landbouwdebat van Boerenbond in debat met elkaar. Het geeft politici de kans om hun visie op landbouwbeleid toe te lichten en hun standpunten onder de aandacht te brengen. Hiermee willen we zowel de leden als het brede publiek helpen om onderbouwde keuzes te maken in het stemhokje op 9 juni. Het debat wordt gedurende een week opgenomen in de programmatie van PlattelandsTV vanaf zondag 19 mei.

Groene Kring zal op het debat ook talrijk vertegenwoordigd zijn.

Bedrijfsbezoeken

Om de belangrijkste beleidsvoorstellen van ons verkiezingsmemorandum Platteland met stem toe te lichten aan de hand van praktijkervaringen en samen met landbouwondernemers, sluiten de voorzitter en ondervoorzitter van Groene Kring aan bij drie bedrijfsbezoeken die samen met Boerenbond georganiseerd worden. Het eerste bedrijfsbezoek vond plaats met Premier De Croo. In de komende weken volgen de bedrijfsbezoeken met Minister-President Jambon en Minister van Landbouw Brouns. Hou zeker onze socialemediakanalen in de gaten om deze live mee te volgen.

De dialoog tussen Premier De Croo, Boerenbond en Groene Kring kan je hier herbekijken.

open brief aan al onze leden

"Elk initiatief dat de stem en de zorgen van land- en tuinbouwers op een waardige en respectvolle manier uitdraagt, kunnen wij alleen maar als positief beschouwen!"

We zijn er nog niet, maar dankzij jou is landbouw opnieuw een thema binnen de politiek. Wij blijven hard werken voor jullie toekomst!
Lees hier de volledige brief.