De toekomst van de landbouwsector oogt somber voor veel jonge boeren. Door aanslepende dossiers zoals de Programmatische Aanpak Stikstof, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Mestactieplan krijgen ze weinig toekomstperspectief. Dat weegt financieel zowel als emotioneel zwaar. De jonge boeren staan klaar om te verduurzamen en hun bedrijf toekomstgericht te ontwikkelen, maar hebben het gevoel dat de beleidsmakers geen rekening houden met hun behoeften en noden. Door het huidige beleid dreigt er net een leegloop in de Vlaamse landbouw en dat heeft grote gevolgen voor ons brood van morgen.

Om dat duidelijk te maken, liet Groene Kring 75.000 broodzakken drukken met daarop de slogan ‘Zonder jonge boeren gaat het niet’. Vrijwilligers zullen die broodzakken in de komende dagen verdelen bij bakkers over heel Vlaanderen. Daarnaast lieten we ook nog 20.000 stickers met dezelfde boodschap maken. Alles wordt dus in het werk gesteld om de Vlaamse burger te tonen dat onze jonge boeren toekomstperspectief en ondernemingszekerheid nodig hebben.

Bram Van Hecke, nationaal voorzitter Groene Kring: “Slechts 10% van de boeren is jonger dan 40 jaar. Het is wel die 10% die zal zorgen voor ons brood van morgen. Die jonge boeren moeten we koesteren, stimuleren, ondersteunen en perspectief geven. Anders stappen ze niet in en vragen we ons morgen af waar de boeren gebleven zijn.”

Broodzakken jonge boeren