Voor de Vlaamse land- en tuinbouw breken cruciale weken aan. De toekomst van onze sectoren en onze bedrijven zal in belangrijke mate gekleurd worden door beslissingen die de Vlaamse regering zal nemen in het stikstofdossier, zeggen Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring in een persbericht vandaag. In een gezamenlijke brief gericht aan de Vlaamse minister–president, de vice-minister-presidenten en minister van omgeving brengen de drie organisaties een duidelijke boodschap: een nieuw toekomstperspectief in de land- en tuinbouw is broodnodig.

9 december 2021

“De bedrijven in onze sector worden gerund en gedragen door gezinnen: kleine en grote, gangbare en biologische, bedrijven die inzetten op een niche of de korte keten, en ook bedrijven die dagelijks voor heel betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel zorgen. De diversiteit binnen de Vlaamse land- en tuinbouw is haar kracht en rijkdom die we kost wat kost moeten behouden.”, zegt ondervoorzitter van Boerenbond Georges Van Keerberghen.  “Wij beseffen dat we – net als andere sectoren - verdere inspanningen moeten leveren om de emissies te doen dalen.”  Landbouwers zullen daarbij antwoorden moeten zoeken en oplossingen moeten vinden, steeds rekening houdend met hun context (bedrijfsmodel, ligging, investeringsmogelijkheden, toekomstpersplannen...) en inspelend op de uitdagingen die daaruit voortvloeien. Het moeten in elk geval antwoorden en oplossingen zijn die ervoor zorgen dat de landbouw ook in de toekomst een sterke, duurzame en leefbare sector blijft.

Geen "one size fits all"

Sectorale doelstellingen moeten omgezet worden naar maatregelenpakketten waaruit landbouwers keuzes kunnen maken om zo hun stikstofuitstoot aan te pakken. “De maatregelenpakketten moeten dus een brede, diverse en realistische set aan keuze opties bevatten die elk landbouwer, met een klein of groot, een biologisch of een gangbaar bedrijf, maar zeker ook de jonge landbouwer, de mogelijkheid geeft maatregelen te nemen die passen binnen zijn bedrijfsvoering, bedrijfsmodel en toekomstvisie. “Een beleid dat niet werkt voor de jonge boeren, kan immers nooit een toekomstgericht beleid zijn.”, klinkt het bij Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring.

"Een beleid dat niet werkt voor de jonge boeren, kan immers nooit een toekomstgericht beleid zijn."

Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring

Het is duidelijk dat het verminderen van ammoniakemissies met investeringen en bijkomende kosten gepaard gaat. Kosten en investeringen die de landbouwbedrijven niet in hun opbrengstprijzen kunnen doorrekenen. De Vlaamse overheid zal voldoende middelen moeten uittrekken om in de landbouwbedrijven en in de toekomst van jonge en dynamische bedrijven stevig te investeren. Enkel zo kan de rijke diversiteit van onze sector ook in de toekomst behouden blijven. Daarnaast verwachten we dat middelen uitgetrokken worden voor een flankerend beleid met correctie vergoedingen en een adequaat natuurherstelbeleid.

Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor agravrouwen zijn duidelijk. Er moet een einde komen aan de moordende onzekerheid rond stikstof die duizenden landbouwersgezinnen treft. Er moeten oplossingen komen die deze bedrijven en gezinnen opnieuw toekomst en perspectief geeft. “Wij hopen dat de Vlaamse regering haar belofte nakomt en met álle elementen op tafel realistische en evenwichtige beslissingen zal nemen om samen met ons oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek.”, stelt Nik Van Gool, voorzitter van Ferm voor Agravrouwen.

Bouwen aan een toekomst

Het overleg met onze sector, waarvan zware inspanningen worden verwacht, was zeer beperkt. Voorbereidend werk en rapporten, op dat van het expertenpanel na, zagen we niet. Oplossingen, op korte en lange termijn, zullen echter maar gevonden worden als de sector betrokken wordt. Het is dan ook echt noodzakelijk om onze landbouwers, en zeker ook de jonge landbouwers, te zien als een partner en een deel van de oplossing. Bij het uitwerken van het beleid moet er permanent over gewaakt worden dat beleidsmaatregelen de toekomst van jonge landbouwers niet hypothekeren.

Omdat de toekomst van duizenden gezinnen en bedrijven, van jonge landbouwers die willen verder werken aan de duurzame uitbouw van hun bedrijf van concrete beleidskeuzes afhangt, vragen de Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring in hun brief om op zeer korte termijn ontvangen te worden voor een overleg.

“Onze land- en tuinbouwers zijn dag in dag uit in de weer om voedsel te produceren dat voldoet aan de hoogste standaarden. Zij verdienen het om betrokken te worden in een debat dat bepalend is voor hun verdere toekomst.”, besluit Boerenbond’s ondervoorzitter Van Keerberghen.

 

Voor meer info:

Vanessa Saenen, woordvoerder Boerenbond, 0475 55 55 25
Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring, 0472 47 53 17
Nik Van Gool, voorzitter Ferm voor agravrouwen, 0476 30 58 88