1. Eindelijk is er een definitie van ’actieve landbouwer’

GLB-steun is bedoeld voor boeren. Toch werd het geld weggegeven aan Jan en alleman. Na lang aandringen is er nu een definitie van wie eigenlijk écht actieve boer is. Weg met de sofaboeren dus!

2. Pensioenboeren mogen nu echt op pensioen!

Land- en tuinbouwers die lang na hun pensioen op papier actief blijven en zo subsidies ontvangen, zijn jonge boeren al langer een doorn in het oog. Groene Kring vraagt hier al jaren om en werd van het kastje naar de muur gestuurd. Eindelijk heeft Vlaanderen geluisterd en kunnen we pensioenboeren uitsluiten van GLB-steun.

3. Er komt extra inkomenssteun voor jonge boeren!

Dat het inkomen van jonge boeren onder druk staat, is geen nieuws. Zeker de eerste jaren na een bedrijfsovername zijn niet van de poes. Dat de zogenaamde top-up voor jonge boeren wordt verhoogd, is dus positief te noemen.

4. De overnamesteun wordt verhoogd

We weten allemaal dat een landbouwbedrijf overnemen in Vlaanderen allerminst evident is en grote financiële risico’s met zich meebrengt. Dat de overheid hier sterker in zal ondersteunen, tot wel 100.000 euro, is meer dan welkom!

5. Jongeren krijgen meer investeringssteun

Om een bedrijf blijvend te vernieuwen en verduurzamen is innovatie van groot belang voor jonge boeren. De VLIF-investeringssteun speelt hierin een belangrijke rol. Doordat jonge land- en tuinbouwers 10% extra ondersteuning krijgen, wordt mogelijk gemaakt dat jonge boeren kunnen blijven werken aan hun toekomst.