Wat is Boer & Toekomst?  

De laatste jaren komen er heel wat uitdagingen op de sector af. Elk van die uitdagingen op zich maakt het moeilijk om te boeren. Bovendien maken ze het ook minder aantrekkelijk en interessant voor jonge boeren om te starten. Dat roept op korte termijn enkele zorgen op, namelijk: vinden we nog genoeg landbouwers en vinden die landbouwers nog bestaansrecht?  

Om die reden gaat Groene Kring aan de slag met Boer & Toekomst! Met dit langetermijntraject willen we, in samenspraak met onze leden, een visie creëren op het brede landbouwvraagstuk dat vandaag de dag speelt. Zo kijken we naar hoe de landbouw zich in de toekomst kan en moet verhouden tot de maatschappij. Deze visie, gemaakt en gedragen door onze leden, zal de basis vormen voor eender welke aanpak van Groene Kring voor eender welke uitdaging in de landbouwsector. Dit is noodzakelijk om jonge boeren te motiveren om te starten met en te blijven boeren.

Waarom nu Boer & Toekomst?  

De uitdagingen voor jonge boeren zijn gigantisch. Hoewel we ondertussen al twee jaar in een stikstofcrisis zitten, blijft een haalbare langetermijnvisie vanuit de overheid uit. Omdat wij niet langer kunnen blijven wachten, hebben we besloten om zelf aan de slag te gaan.  

Daarnaast komt ook binnen Boerenbond de vraag op hoe we naar de toekomst moeten kijken. Alles wijst erop dat dit het moment is om onze eigen insteken voor te bereiden en naar buiten te brengen.  

Hoe komt onze visie tot stand?  

Boer & Toekomst, dat zijn jullie! Groene Kring kan natuurlijk geen visie vormen zonder zijn leden. Om die reden roepen we jullie op om mee na te denken, te schrijven, te brainstormen en te beslissen.  

Leden uitdagen en inspireren  

Onze leden zijn het begin van alles. Groene Kring daagt dan ook zijn leden uit om op verschillende manieren naar de landbouwsector te kijken en open te staan voor de aspecten van "het bedrijf van de toekomst”. Zo zullen we een waaier aan projecten organiseren om onze leden te inspireren. Ben jij benieuwd naar deze projecten? Heb dan nog even geduld, want binnenkort volgt er meer info!  

Bestuursleden inspireren  

Onze bestuursleden, provinciale kernleden en leden van het Nationaal Bestuur vertegenwoordigen elk lid van Groene Kring zowel op provinciaal als nationaal niveau. Aan de hand van gesprekken met gedreven sprekers en uitgebreide brainstormsessies, zullen zij uitgedaagd worden om na te denken over de toekomst van de landbouwsector. Nadien gaan de bestuurders daarmee aan de slag!  

Beslissingen nemen  

Daarna is het natuurlijk aan ons om te beslissen. Aan de hand van brede denkoefeningen zullen we concrete voorstellen en een finale visie bundelen in een visietekst, die uiteindelijk goedgekeurd moet worden door het Nationaal Bestuur en de Nationale Raad.  

Vragen of ideetjes?  

Heb je vragen over Boer & Toekomst of heb je zelf een goed idee? Dan kan je steeds terecht bij consulent Justine Arkens (justine.arkens@groenekring.be).  

En nu concreet!  

De komende weken spreken we met kernleden, laten we ons inspireren, brainstormen we, wikken en wegen we en hakken we knopen door. Hieronder vind je de planning.

  • 29/05: inspiratiemiddag voor het Nationaal Bestuur. 
  • 31/05: webinar voor alle provinciale kernleden.
  • Eerste week van juni: brainstorms bij de provinciale kernen.  
  • 22/06: toelichting Nationale Raad.
  • Nadien: verdere uitwerking.