De Groene Kring verzekering

Wel verzekerd

Een Groene Kringlid en een vrijwillige helper op een evenement zijn verzekerd:

 • voor onopzettelijke schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid) bv. een ingestampte ruit van de buren tijdens een voetbaltornooi, een brand in een tijdelijk gehuurd lokaal
 • voor lichamelijke ongevallen
 • krijgt rechtsbijstand, moest er bv. een proces zijn voor de vredesrechtbank.

Deze verzekering geldt wereldwijd, dus ook op buitenlandse trip in Groene Kringverband.
 

Niet verzekerd

 • voor strafrechterlijke aansprakelijkheid: als je wettelijk gezien iets verkeerds hebt gedaan.
 • voor contractuele aansprakelijkheid: als het contract voor de huur van een lokaal of materiaal zegt dat jij aansprakelijk bent
 • voor het gemotoriseerd voertuig dat je gebruikt
 • bij specifieke gevaarlijke activiteiten bv. wintersport in het buitenland, gemotoriseerde snelheidswedstrijden …
   

Hoe deze verzekering aanspreken?

Je vindt hieronder de formulieren voor een aangifte. Vul het juiste formulier in en mail het naar verzekeringen@groenekring.be. Het secretariaat van Groene Kring neemt contact op voor ontbrekende gegevens en stuurt alles door naar KBC. Binnen de 14 dagen zou je dan bericht moeten krijgen dat je dossier wordt geopend.

Bekijk dit document

Materiaal op evenementen

Leden en helpers zijn verzekerd tijdens evenementen, maar hoe zit het met je materiaal? Tenten en muziekinstallaties kosten nu eenmaal heel veel geld.

Is je materiaal verzekerd?

Als je dure materialen zoals feesttenten, tractoren of installaties huurt of leent voor evenementen, wordt schade eraan niet gedekt door de Groene Kringpolis. Het kan dan zinvol zijn om een extra verzekering af te sluiten.

 • Verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’: deze polis dekt de risico’s voor materialen die je huurt of leent. Opgelet: opzettelijk toegebrachte schade, vandalisme en diefstal zijn dan niet verzekerd.
 • Verzekering ‘all risk’: deze polis dekt de contractuele aansprakelijkheid én de schade door vandalisme of diefstal. Maar niet als de schade opzettelijk is toegebracht.

Opgelet, als je met je verzekeringsmakelaar bekijkt wat moet worden verzekerd, weet dan dat je geen extra polis burgerlijke aansprakelijkheid nodig hebt. Dat is al verzekerd door de Groene Kringpolis.

 

Een extra Groene Kring verzekering voor materiaal

Via Groene Kring kan je een verzekering voor materiaal afsluiten. Vul daarvoor dit formulier volledig in en stuur het door naar verzekeringen@groenekring.be. Let op! Het formulier moet minstens 14 dagen voor je evenement in onze mailbox zitten!

Enkele aandachtpunten:

Vul het formulier volledig en correct in! Vraag de juist bedragen na bij je leveranciers. Heb je vragen bij het invullen van het formulier neem dan contact op via verzekeringen@groenekring.be.
Je kan zelf de premie berekenen. Het bedrag hangt af van de franchise die je kiest. De franchise is het bedrag dat je steeds zelf betaalt. Een hogere franchise betekent een lagere premie.
Lees de polis die je kiest grondig na, daarin staat waarvoor jullie juist verzekerd zijn.

BEKIJK DEZE DOCUMENTEN

Opgelet: Deelname aan stoeten is niet standaard opgenomen in de Groene Kringpolis. Wil je toch meedoen, dan moet je zelf een verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld jouw tractor. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

 • Ofwel doe je één keer per jaar mee aan een stoet en doe je een aanvraag bij KBC. Er wordt dan een bijvoegsel opgemaakt bij de polis.
 • Ofwel doe je maximaal 10 keer per jaar mee aan een stoet. In dat geval moet de polis aangepast worden en zal hij een stuk duurder worden.

Deze opties gelden alleen voor tractoren die verzekerd zijn via KBC en voor alle stoeten waar de gemeente goedkeuring voor geeft. Met of zonder sleep maakt geen verschil.

Rollend materiaal

Een tractor, een quad, een camionette, een hoogtewerker... er is wel wat rollend materiaal nodig om een evenement te organiseren. Deze materialen kosten veel geld. Het is belangrijk om ze goed te verzekeren en wettelijk in orde te zijn met het gebruik ervan.

Verzekering

Al het rollend materiaal dat je gebruikt voor een evenement is 'toevertrouwd goed'. Je leent of huurt het van een persoon of bedrijf. Deze goederen vallen niet onder de Groene Kringverzekering. Het is dus nodig om de eigenaar goed te informeren en duidelijke afspraken te maken. Er zijn verschillende opties:

 1. De eigenaar staat zelf in voor de eventuele schade aan het materiaal.
 2. Het gewest betaalt zelf de schade aan het materiaal.
 3. Je sluit een extra verzekering af bij de KBC-makelaar in het dorp.
 4. Je sluit via het nationale Groene Kringsecretariaat een verzekering af voor het materiaal.

De keuze maak je in overleg met de verschillende partijen. Wij raden in ieder geval een degelijke verzekering aan!

Speciaal voor landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen tijdens een activiteit of ander evenement zijn een speciaal geval. Vroeger kon je gewoon de tractor van de buren lenen en gebruiken. Vandaag zijn er heel wat regels voor landbouwvoertuigen die niet uitsluitend gebruikt worden voor land- en bosbouwactiviteiten. We zetten ze op een rijtje:

 • Ben je geboren na 1 oktober 1982 dan heb je een rijbewijs C1E of CE nodig. Een (carnaval)stoet is geen land- en bosbouwactiviteit dus rijbewijs G mag niet. (De categorie C1E of CE hangt af van de gewichten, MTM en het samenstel.) 
 • Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 mogen in alle omstandigheden met een landbouwtrekker (en aanhangwagen) rijden. 
 • Iedereen die rijdt vanaf categorie C moet een geldige medische keuring op zijn rijbewijs hebben.
 • Elk landbouwvoertuig dat niet uitsluitend voor land- en bosbouwactiviteiten wordt gebruikt heeft een technische keuring nodig (melden: gebruik voor niet-landbouwdoeleinden).

Verzekering tijdens de activiteit of stoet:

 • Deelname aan stoeten is niet standaard opgenomen in de polis.
 • Er zijn twee mogelijkheden:
 • Ofwel gebeurt dit jaarlijks eenmalig, dan dien je dit aan te vragen aan KBC, waarbij er een bijvoegsel wordt opgemaakt aan de polis
 • Ofwel doet de landbouwer dit maximaal 10 keer per jaar en dient de polis te worden aangepast, dit wil ook zeggen dat dit een stuk duurder is dan normaal.
 • Dit kan wel enkel voor tractoren die verzekerd zijn via KBC en dit geldt voor alle stoeten waar de gemeente goedkeuring voor geeft, met of zonder sleep maakt geen verschil.

Niet-naleving van de polis kan gevolgen hebben qua verzekering.