De grote finale van Held van ‘t Veld wordt elk jaar na de zomer georganiseerd, telkens in een andere provincie. Daarvoor zijn er voorrondes op provinciaal en soms ook op gewestelijke niveau. De drie beste Groene Kringteams uit elke provincie en Oost-België mogen naar de nationale finale.


Wie mag in het team?

Een team bestaat uit minstens 5 personen. Man of vrouw, sportief, creatief of tactisch aangelegd - iedereen kan deelnemen.


Welke proeven?

Vanuit Groene Kring nationaal worden jaarlijks twee proeven opgelegd. Elk organiserend gewest moet hierbij zelf nog minstens drie proeven uitwerken en voorstellen, zodat elke wedstrijd uit minimum 5 proeven bestaat. Maar welke extra proeven je nog krijgt op een provinciale of de nationale wedstrijd, blijft een verrassing.


Gerief nodig voor een proef?

Het nodige materiaal voor de proeven komt zoveel mogelijk van de organiserende gewesten. De provinciale consulenten helpen je, als je gewest niet over het juiste materiaal voor een leuke proef beschikt.


Bekijk dit document