Over Groene Kring Zuid-Limburg

Contactpersonen

Evi Steensels

Gewestsecretaris

Emmanuel Ennot

Gewestvoorzitter

Activiteiten

Datum Activiteit Gewestelijk / provinciaal
7 juni 2020 Verbroedering LAJK Provinciaal
26 augustus 2020 Kadervorming Click voor kernleden - Limburg Provinciaal