Er is veel druk op grond, er zijn veel andere spelers die ook gronden willen. De Vlaamse regering beloofde al eerder dat de pachtwet daarom onder handen zou worden genomen. De toegang tot gronden moet verbeterd worden voor jonge land- en tuinbouwers in het kader van de generatiewissel.

Wat doet Groene Kring in dit dossier?

  • We hebben een werkgroep rond toegang tot grond opgericht, om standpunten rond actuele thema’s in dit dossier te vormen.
  • Een visietekst over de hervorming van de pachtwet opgesteld, na een bevraging bij al onze structuren.
  • Verdedigen we de Groene Kring standpunten in de structuren van Boerenbond en bij beleidsmakers.
  • Brengen we alle andere uitdagingen rond dit thema in kaart.