Kwalitatief onderwijs

Groene Kring wil kwalitatieve vorming die inzet op bedrijfseconomie, rendabiliteit en ondernemerschap, theoretisch en praktisch, toegespitst op de realiteit van de jonge land- en tuinbouwer. Daar zet de organisatie zich ook zelf actief voor in:

  • Op provinciaal en gewestelijk niveau worden elk jaar studievergaderingen georganiseerd, zodat jonge land- en tuinbouwers dicht bij huis kennis verwerven. 
  • Blijvend bijleren is belangrijk, dus Groene Kring organiseert kortere en langere naschoolse vorming in samenwerking met AgroCampus. Neem een kijkje in ons aanbod van Junior Classes, rijbewijs G, stages, starterscursussen, fytolicentie ...

De kwaliteit van de vorming wordt echter voor een groot deel bepaald door het beleid van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de scholen en onderwijsinstituten zelf. Groene Kring praat op elk niveau met beleidsmakers om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 

Wat doet Groene Kring in dit dossier?

Afgelopen jaren schreef Groene Kring bijvoorbeeld mee aan de invulling van duaal leren in het landbouwonderwijs. Daarnaast:

  • nauw contact met land- en tuinbouwonderwijs (middelbaar, hoger en universitair onderwijs) en opbouw van dossierkennis 
  • jaarlijkse vertegenwoordiging op de directeursdag, het overleg tussen Vlaamse land- en tuinbouwscholen
  • standpunten verdedigen in de structuren van Boerenbond