Op dinsdag 2 november staan er op allerlei pleinen in Vlaanderen landbouwploegen die ‘gratis’ mee te nemen zijn. Het gaat om een actie van Groene Kring, de grootste organisatie voor jonge land- en tuinbouwers. Daarmee zetten ze de moeilijke omstandigheden waar jonge landbouwers momenteel mee kampen in de kijker. Die aandacht is ook broodnodig, anders dreigt de Vlaamse landbouwer niet meer voort te kunnen boeren.

“Wat als de boer niet meer voortploegt?”, dat vragen de jonge boeren zich al een tijdje af. In de huidige omstandigheden, waarin grond schaars is, vergunningen niet verleend worden en de prijzen onder druk staan, is het voor hen immers onhoudbaar om te blijven werken. Jonge boeren willen dat hun stem gehoord wordt en dat zowel politici als de maatschappij zich bewust worden van het belang van hun beroep, zowel nu als in de toekomst. 

Om die stem te laten weerklinken, staan er vandaag op een vijftigtal locaties in heel Vlaanderen landbouwploegen die ‘gratis’ mee te nemen zijn. De achterliggende boodschap daarvan is dat boeren niet lang meer kunnen voortploegen als er niets verandert. Bij elke ploeg staan leden van Groene Kring die graag in gesprek gaan met voorbijgangers en een woordje uitleg geven.

"Jonge boeren zijn bezorgd over hun toekomst. Wij leveren veel diensten aan de maatschappij, maar vrezen dat we door stikstofproblemen, het gebrek aan vergunningen de onmogelijke toegang tot grond en prijzen waarmee we amper onze boterham verdienen niet meer kunnen boeren in de toekomst."

Bram Van Hecke - voorzitter Groene Kring

De actie moet duidelijk maken dat jonge boeren de landbouwers van de toekomst zijn. Ze zijn belangrijk voor elke burger in Vlaanderen, want ze staan in voor ons voedsel en het prachtige landbouwlandschap dat Vlaanderen domineert.

Samengevat: waarom zijn jonge boeren zo bezorgd?

  • Tussen 1980 en 2019 verdween maar liefst 68% van de landbouwbedrijven in België (bron: Statbel). Die dalende trend zal zich blijven verderzetten als er niets verandert, want slechts 20% van de landbouwers is jonger dan 40 jaar en slechts 13% van de boeren ouder dan 50 jaar geeft aan een opvolger te hebben. Het is net die kleine groep die instaat voor het voedsel van morgen.
  • Het stikstofdossier dreigt een grote impact te hebben op de mogelijkheid van jonge boeren om een landbouwbedrijf uit te baten en een inkomen te halen. 
  • De vergunningsverlening ligt quasi volledig stil waardoor jonge boeren hun bedrijf niet kunnen ontwikkelen.
  • De rechtszekerheid van boeren staat op de helling door het steeds veranderende beleid.  
  • De toegang tot grond wordt steeds uitdagender, onder andere door overheden die gronden kopen, maar ook door verpaarding en vertuining van de landbouwgrond.  
  • De huidige prijzen maken het voor jonge boeren vaak niet mogelijk om een inkomen te halen uit hun beroep. Nochtans moeten ze in het begin van hun carrière grote investeringen doen om een rendabel en toekomstgericht bedrijf op te starten.