GDPR? Wa’s da?

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 gaat de nieuwe wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens van start (GDPR). 

Indien vragen mail naar privacy@groenekring.be.

FAQ ... lees meer

Jouw lidmaatschap op maat


Volwaardig lidmaatschap
(A-leden)

Personen die lid willen worden van Groene Kring betalen het hoofdtarief van 22 euro voor een volledig werkjaar. Dit wil zeggen dat leden voor amper 2 euro per maand kunnen genieten van alle voordelen. In specifieke gevallen is een korting op het hoofdtarief mogelijk. 


Wonend op hetzelfde adres (B-leden)

Wanneer leden op hetzelfde adres wonen wordt het kortingstarief (11 euro) aangerekend vanaf het tweede lid. Het eerste lid betaalt nog steeds het hoofdtarief van 22 euro. Vanaf het tweede lid wordt 11 euro betaalt aan het gewest.

Opgelet! Een lid is enkel B-lid  wanneer hetzelfde adres is doorgegeven aan Groene Kring nationaal.


Lid van twee Groene Kringgewesten en/of
lid bij Groene Kring én KLJ
(D-leden)

Een lid kan ervoor kiezen om zich te laten registreren in meerdere gewesten. Het lid betaalt dan het hoofdtarief in het eerste gewest, vanaf het tweede gewest wordt het kortingstarief (11 euro) aangerekend. Het gewest vraagt altijd het volledige tarief aan deze leden. Het bedrag dat het lid teveel betaald heeft, wordt dan door Groene Kring nationaal teruggestort op de rekening van het betreffende lid.

Hetzelfde is geldig voor leden bij Groene Kring én KLJ. Wie lid is van Groene Kring én KLJ zal één keer het hoofdtarief betalen en één keer het kortingstarief (11 euro). Ook hier wordt 22 euro lidgeld gevraagd en zal Groene Kring nationaal het teveel terugstorten op rekening van het betreffende lid. 

Studentengewest (S-leden) 

Personen die lid zijn van een Groene Kring studentengewest worden een kortingstarief van 11 euro aangerekend. Het lid betaalt aan het gewest 11 euro. 

Zomerlidmaatschap vanaf 1 juni (Z-leden)

Personen die in de zomer lid willen worden, kunnen van 1 juni tot 10 augustus ingeschreven worden als lid aan het kortingstarief (11 euro). Vanaf 15 augustus gelden inschrijvingen als leden voor het nieuwe werkjaar en betalen ze het normale tarief.
Opgelet! Een lid is enkel verzekerd tijdens activiteiten als het lid ook is doorgegeven aan Groene Kring nationaal.

Vrienden van Groene Kring (V-leden)

Groene Kring is een jongerenbeweging. Je kan lid blijven t.e.m. het werkjaar waarin je 35 wordt. Het is belangrijk deze leeftijdsgrens stipt te respecteren.  Ben je ouder dan 35? Dan bieden wij jou vanaf januari een alternatief aan om 'Vriend van Groene Kring' te worden. Op deze manier blijf je op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen Groene Kring. Ga naar het inschrijfformulier.

Jouw lidkaart via mail

Vanaf dit jaar zal ieder lid zijn lidkaart individueel doorgestuurd krijgen via email. Wil jij er zeker van zijn dat jij je lidkaart zal ontvangen? Bezorg dan zo snel mogelijk jouw mailadres aan jouw secretaris of kernleden.