LUDIEKE ACTIES  .   SECTORALE WERKGROEPEN   .   TRACTORRONDRIT   .   OPENDEURDAGEN   .   VERTEGENWOORDIGINGEN   .   #BOERVOOR1DAG 

Groene Kring verdedigt de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en eigen initiatieven zoals bijvoorbeeld een stage voor beleidsmakers (#Boervoor1Dag). Door haar aanwezigheid op de congressen van CEJA, de overkoepelende organisatie voor jonge land- en tuinbouwers, brengt Groene Kring de standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau. Groene Kring werkt ook aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector door ludieke acties.