ludieke acties  -  boerderij in de stad  -  werkgroepen 
tractorrondritten  -  opendeurdagen  -  minister op bezoek


Groene Kring verdedigt de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en eigen initiatieven zoals een bezoek aan een minister. Door haar aanwezigheid op de congressen van CEJA, de overkoepelende beweging voor jonge land- en tuinbouwers, brengt Groene Kring de standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau. 
Groene Kring werkt ook aan een positieve en correcte beeldvorming van de hele land- en tuinbouwsector. Zo organiseren de lokale gewesten tractorrondritten en opendeurdagen en vindt er jaarlijks een editie van ‘Boerderij in de stad’ plaats.