Voorstel MAP7 wringt boeren de nek om!

Dit voorstel moet van tafel!

Eerder dit jaar kondigde Groene Kring af dat het stikstofakkoord het doodvonnis betekent voor de volgende generatie boeren. Terwijl die vrees nog altijd naklinkt, legt de minister van omgeving een volgend dossier op tafel dat de boeren de nek omwringt.

Zonder betrokkenheid van de landbouworganisaties werd er stevig doorgeschreven aan het voorstel voor MAP7. Dat plan werd eerder deze week eindelijk toegelicht aan Groene Kring. Het is duidelijk dat met de adviezen van zowat alle adviesraden en wetenschappers over draagvlak bij boeren en het wantrouwen over het mestbeleid geen rekening werd gehouden. 

Hoe kan een boer nog een leefbaar inkomen nastreven als de opbrengst van al onze gewassen drastisch vermindert? Hoe kan een bedrijf nog rendabel zijn als de overheid bepaalde teelten zal verbieden? Hoe kan een jonge boer nog toegang tot grond hebben als buitengewoon brede teeltvrije bufferstroken verplicht worden? 

De gevolgen voor de landbouwsector zullen zo groot zijn dat ze doorheen de hele keten te voelen zijn. Het kan onmogelijk de bedoeling van het mestbeleid zijn om zo’n impact te hebben dat een sector niet langer levensvatbaar is. Toch is dit wat de mestbank vandaag voorstelt: de boeren worden de nek omgewrongen. 

Dit voorstel is absoluut onverteerbaar en is geen basis om te onderhandelen. Het moet dan ook van tafel voor Groene Kring. Ook ABS en Boerenbond delen deze mening. 

Groene Kring wil samen met alle andere belanghebbenden in gesprek blijven om MAP7 tot een goede resultaat te brengen: de waterkwaliteit verbeteren met haalbare en realistische maatregelen. Maar laat ons duidelijk zijn: dit voorstel is géén basis om op verder te bouwen. We laten niet over ons lopen en bekijken verdere acties. Het is aan de regering om dit te voorkomen.

Wat doet Groene Kring?

Groene Kring blijft niet bij de pakken zitten. We reageren sterk en scherp op dit voorstel en bereiden ons voor om het van tafel te krijgen.

  • We geven een duidelijk signaal aan alle partijen: dit plan wringt de boeren de nek om.
  • We blijven in nauw contact met Boerenbond en ABS om samen slagkrachtig naar buiten te komen.
  • We bekijken samen met het Nationaal Bestuur welke acties Groene Kring het best onderneemt. 

Daarnaast lichten we jullie ook graag in. Daarom organiseren we samen met Boerenbond een webinar. Op vrijdag 4 november om 12 uur lichten we toe wat dit beleid concreet voorstelt en welke acties de landbouworganisaties ondernemen

De inschrijvingen zijn afgesloten