Er is veel druk op grond, er zijn veel andere spelers die ook gronden willen. De Vlaamse regering beloofde al eerder dat de pachtwet daarom onder handen zou worden genomen. De toegang tot gronden moet verbeterd worden voor jonge land- en tuinbouwers in het kader van de generatiewissel.

 

WAT DOET GROENE KRING IN DIT DOSSIER?

  • Vandaag verdedigt Groene Kring de standpunten hierrond al in de structuren van Boerenbond.
  • Daarnaast willen we een werkgroep rond toegang tot grond oprichten, om actuele thema’s binnen dit dossier te bespreken.
  • Groene Kring zal bovendien meewerken aan de herziening van de pachtwet, wanneer dit proces wordt opgestart.