[Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met de laatste nieuwe adviezen. Laatste update: 06/05, 15u30]

Alle activiteiten en evenementen worden geannuleerd

Sinds 13 maart geldt er een expliciet verbod op alle activiteiten, weekends en evenementen van jeugdbewegingen, ongeacht de grootte en plaats van de activiteit of het evenement. Dit verbod geldt ondertussen tot het opgeheven wordt. Ook bestuursvergaderingen dienen even uitgesteld te worden. Organiseer je de komende dagen tegen dit verbod in toch activiteiten, dan kan je aansprakelijk worden gesteld als een van je leden of bezoekers besmet raakt met het virus.

We begrijpen dat dit vergaande maatregelen zijn. Daarom danken we je voor je flexibiliteit en genomen verantwoordelijkheid.

De regering kondigde een verbod op massa-evenementen aan t.e.m. augustus. Premier Wilmès benoemde duidelijk dat dit in de eerste plaats voorzien is voor de zomerfestivals, die een vaak internationaal publiek van duizenden aanwezigen aantrekken. Het is dus nog te vroeg om deze beslissing door te trekken voor Groene Kringevenementen. We overleggen actief met de overheid en  verwachten in de loop van de komende weken meer duidelijkheid te krijgen over dit soort evenementen. We vragen dus met aandrang om evenementen in de zomer nog niet vroegtijdig te annuleren, aangezien er nog steeds een kans bestaat dat deze (mits eventuele aanpassingen) door kunnen gaan. We houden jullie hierover in de loop van de komende weken proactief op de hoogte. De volksgezondheid blijft uiteraard onze eerste prioriteit, maar als evenementen op een veilige manier kunnen doorgaan, dan heeft het geen zin deze onnodig te annuleren.

Let wel op. Als je nu nog contracten afsluit, zal het moeilijker zijn om bij een verlenging van de maatregelen overmacht te kunnen inroepen. Stel de betaling van voorschotten die nog niet betaald zijn zo veel als mogelijk uit. Of spreek met de leverancier af tot wanneer je kosteloos kan annuleren. Let ook op voor 'coronaclausules' in contracten die je nu afsluit. Een leverancier heeft misschien al voorzorgen genomen in zijn contracten voor wanneer het tot een afgelasting komt. Lees alle contracten dus goed na vooraleer je tekent. En als je hiervoor hulp wil, stuur het contractvoorstel dan door naar sander.malfliet@klj.be.