[Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met de laatste nieuwe adviezen. Laatste update: 04/09, 13.30u]

 

Lees hieronder over:

 • Corona en ledenactiviteiten
 • Corona en vergaderen
 • Corona en evenementen

  Corona en activiteiten

  Mogen we activiteiten organiseren?

  Draaiboeken op komst 

  Momenteel werken de overheid en het jeugdwerk hard aan een nieuw draaiboek dat de werking tijdens het werkjaar veilig moet laten verlopen. We verwachten dat dit nieuwe draaiboek tegen eind september goedgekeurd zal zijn, maar dat wil niet zeggen dat je werking tot die tijd helemaal stil moet liggen.

  Tot de draaiboeken er zijn

  Tot het nieuwe draaiboek voor activiteiten er is, mogen Groene Kringactiviteiten plaatsvinden als ze georganiseerd worden aan de hand van het draaiboek voor instuifwerking. In dit draaiboek wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen activiteiten waarbij je consumpties aanbiedt en activiteiten waarbij je dat niet doet. Controleer ook altijd de geldende regels in jouw gemeente!

  Als je tijdens je activiteit consumpties aanbiedt aan je leden, dan zal je je moeten houden aan alle regels die ook gelden in horecazaken. Samengevat zijn volgende maatregels hiervoor belangrijk.

  • Iedereen draagt een mondmasker tot je aan tafel zit.
  • er zitten maximaal 10 personen per tafel.

  • Iedereen consumeert al zittend.

  • Tafels worden met voldoende afstand geplaatst.  

  • De persoon die opdient draagt een mondmasker.  

  • Je houdt bij wie er per activiteit is langsgeweest.

  • Je activiteit sluit ten laatste af om 1u 's nachts.

   

  Als je geen consumpties aanbiedt, kan je grotere bubbels maken tot 50 personen. Je houdt je in dat geval ook aan alle regels die hieronder omschreven zijn.

  • Een bubbel voor een activiteit telt maximaal 50 personen.  

  • Voor activiteiten met wisselende deelnemers (of meerdere activiteiten per week), blijft de contactbubbel minstens 1 week gelden. 

  • Ook binnen bubbels moet social distancing gehandhaafd worden.  

  • Indien de sociale afstand niet gegarandeerd is, zijn mondmaskers verplicht.  

  • Op één locatie kunnen meerdere bubbels aanwezig zijn. Deze kunnen niet mengen.  

  • Activiteiten vinden bij voorkeur in openlucht plaats.  

  • Zorg ervoor dat persoonlijke hygiëne en reinigen van materiaal stelselmatig gebeurt.  

  • Van elke activiteit dient een aanwezigheidsregister bijgehouden te worden.  

   

  Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

  Alle Groene Kringleden mogen deelnemen aan activiteiten, tenzij het lid of kernlid…

  • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor de activiteit.
  • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
  • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het kernlid mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

  Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de gewestkern. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als gewestkern hoef je dus zelf geen controles te doen.

  Opgelet: hou steeds bij wie er op de activiteit aanwezig was in een logboek. Mocht iemand van je leden ziek worden, kan er snel aan contact tracing gedaan worden.
   

  Hoe pak je activiteiten aan?

  Je mag alleen activiteiten organiseren waarbij social distancing gerespecteerd kan worden. Dat betekent dat je steeds minimaal 1,5 meter afstand moet houden tussen de verschillende leden en kernleden. Hang deze affiche op tijdens je activiteit, zo wordt iedereen aan de regels herinnert. Activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden, binnenactiviteiten kunnen.
   

  Wat met materiaal?

  Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen je groepen. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken en open vensters zodat de ruimtes goed geventileerd worden.
   

  Wat met de begeleiding?

  De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider is een kernlid. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor verantwoordelijke gesteld worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, komt de Groene Kringverzekering niet tussen bij boetes of strafzaken.
   

  Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

  • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de activiteit.
  • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Dit bouwt een extra veiligheidsmarge in.
  • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de activiteit.
  • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

  Corona en vergaderen

  Mogen we vergaderingen organiseren?

  Ja, vergaderen is toegestaan. Hou wel rekening met volgende regels:

  • je mag maximaal met 50 personen vergaderen.
  • Blijf bij voorkeur digitaal vergaderen. Organiseer alleen een fysieke vergadering als die een meerwaarde biedt.
  • Respecteer te allen tijde de social distancing.
  • Vergader bij voorkeur buiten. Binnen vergaderen mag, als het niet anders kan.
  • je ontvang geen externe personen op je kernvergadering.
    

  Wie mag aanwezig zijn tijdens de vergadering?

  Alle Groene Kringers mogen aanwezig zijn bij de vergadering, tenzij ze…

  • ... ziek zijn of ziektesymptomen hadden in de 5 dagen voor de vergadering.
  • ... behoren tot een risicogroep en geen doktersattest kunnen voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking hebben.
  • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het kernlid mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

  Personen met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen aanwezig zijn als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

  Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het kernlid al dan niet mag deelnemen aan de vergadering. Je hoeft dus zelf geen controles te doen.
   

  Wat met materiaal?

  Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen personen (bijvoorbeeld laptops). Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.
   

  Wat met verplaatsing van en naar de vergadering?

  • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de vergadering.
  • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de vergadering.
  • Spreek met je gewestkern af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de vergadering en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

   

  Corona en evenementen

  Hoe organiseer je een coronaproof evenement?

  Evenementen kunnen doorgaan tot 200 (indoor) of 400 (outdoor) personen. Verder moet elk evenement opnieuw gescreend worden door de lokale overheid. Tot slot verplicht de overheid alle aanwezigen op zo’n evenement om een mondmasker te dragen. 

  We bevinden ons momenteel in fase 4 van de exitstrategie. In fase 5 blijven dit soort evenementen ook verboden. Aangezien deze fase nog niet aan de orde is, betekent dit dat we met Groene Kring afraden om in september of oktober fuiven en andere massa-evenementen te plannen. Je hoeft je evenement nog niet per se te annuleren, maar maak nog geen kosten of promotie tot je zekerheid hebt dat het zal kunnen doorgaan.

  Wanneer je een evenement wil organiseren in augustus raden wij ten zeerste aan dit door het Covideventriskmodel van de overheid te halen. Op deze manier zie je of je evenement Coronaproof is en waar er mogelijks nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het Covideventriskmodel vind je HIER.

  Geplande evenementen annuleren?

  We vragen met aandrang om evenementen niet vroegtijdig te annuleren, aangezien er nog steeds een kans bestaat dat deze (mits eventuele aanpassingen) door kunnen gaan. De volksgezondheid blijft uiteraard onze eerste prioriteit, maar als evenementen op een veilige manier kunnen georganiseerd worden, dan heeft het geen zin ze onnodig te annuleren.

  Let wel op. Als je nu nog contracten afsluit, zal het moeilijker zijn om bij een verlenging van de maatregelen overmacht te kunnen inroepen. Stel de betaling van voorschotten die nog niet betaald zijn zo veel als mogelijk uit. Of spreek met de leverancier af tot wanneer je kosteloos kan annuleren. Let ook op voor 'coronaclausules' in contracten die je nu afsluit. Een leverancier heeft misschien al voorzorgen genomen in zijn contracten voor wanneer het tot een afgelasting komt. Lees alle contracten dus goed na vooraleer je tekent. En als je hiervoor hulp wil, stuur het contractvoorstel dan door
  naar sander.malfliet@klj.be.
   

  Wat met inkomsten en uitgaven?

  Indien je met je gewestkas in de problemen komt doordat je inkomsten verliest of met annuleringsfacturen geconfronteerd wordt, neem dan een kijkje op deze pagina, en contacteer sander.malfliet@klj.be. We doen er alles aan om te vermijden dat onze gewesten financieel aan de grond komen te zitten ten gevolge van deze crisis.

  Organiseer je een activiteit?

  Contacteer in elk geval je provinciaal consulent. Die begeleidt je graag verder.