[Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet met de laatste nieuwe adviezen. Laatste update: 03/07, 11u]

Lees hieronder over:

 • Corona en activiteiten (voor je eigen leden)
 • Corona en vergaderen
 • Corona en evenementen

 

Corona en activiteiten

Mogen we activiteiten organiseren?

Alle activiteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen.

 • Je groep mag vanaf 1 juli uit maximaal 50 deelnemers bestaan.
 • Meerdere groepen Groene Kringers kunnen, maar dan moeten ze strikt gescheiden blijven van elkaar.
 • Organiseer je activiteiten zoveel als mogelijk buiten, al zijn binnenactiviteiten ook toegestaan.
 • Social distancing moet te allen tijde gerespecteerd worden tussen iedereen. Vermijd dus fysiek contact tussen alle leden en kernleden.
   

Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

Alle Groene Kringleden mogen deelnemen aan activiteiten, tenzij het lid of kernlid…

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor de activiteit.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
 • ... een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus, ...). Het lid of de leiding mag dan 14 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan activiteiten.

Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de gewestkern. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als gewestkern hoef je dus zelf geen controles te doen.

Opgelet: hou steeds bij wie er op de activiteit aanwezig was in een logboek. Mocht iemand van je leden ziek worden, kan er snel aan contact tracing gedaan worden.
 

Hoe pak je activiteiten aan?

Je mag alleen activiteiten organiseren waarbij social distancing gerespecteerd kan worden. Dat betekent dat je steeds minimaal 1,5 meter afstand moet houden tussen de verschillende leden en kernleden. Hang deze affiche op tijdens je activiteit, zo wordt iedereen aan de regels herinnert. 

Deze activiteiten kunnen wel

 • Activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden, binnenactiviteiten kunnen 

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Een uitstap naar een landbouwbedrijf en andere (bedrijfs)bezoeken. Hou hierbij steeds rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een studievergadering met externe lesgever. Neem voor de extra maatregelen contact op met je provinciaal consulent.

Deze activiteiten mogen niet

 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.

 • Activiteiten waarbij je met externen in contact komt buiten de gewestactiviteit
   

Wat met materiaal?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen je groepen. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.
 

Wat met de begeleiding?

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider is een kernlid. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor verantwoordelijke gesteld worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, komt de Groene Kringverzekering niet tussen bij boetes of strafzaken.
 

Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

 • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de activiteit.
 • Het gebruik van openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.
 • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Tijdens de activiteit moet niemand verplicht een mondmasker dragen, maar het bouwt wel een extra veiligheidsmarge in.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de activiteit.
 • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

 

Corona en vergaderen

Mogen we vergaderingen organiseren?

Ja! Alle activiteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen.

 • Vanaf 1 juli mag dit met maximaal 50 personen.
 • Blijf bij voorkeur digitaal vergaderen. Organiseer alleen een fysieke vergadering als die een meerwaarde biedt.
 • Respecteer te allen tijde de social distancing.
 • Vergader bij voorkeur buiten. Binnen vergaderen mag, als het niet anders kan.
 • je ontvang geen externe personen op je kernvergadering.
   

Wie mag aanwezig zijn tijdens de vergadering?

Alle Groene Kringers mogen aanwezig zijn bij de vergadering, tenzij ze…

 • ... ziek zijn of ziektesymptomen hadden in de 5 dagen voor de vergadering.
 • ... behoren tot een risicogroep en geen doktersattest kunnen voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking hebben.

Personen met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen aanwezig zijn als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het kernlid al dan niet mag deelnemen aan de vergadering. Je hoeft dus zelf geen controles te doen.
 

Wat met materiaal?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen personen (bijvoorbeeld laptops). Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.
 

Wat met verplaatsing van en naar de vergadering?

 • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de vergadering.
 • Het gebruik van openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de vergadering.
 • Spreek met je gewestkern af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de vergadering en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

 

Corona en evenementen

Wanneer je een evenement wil organiseren in augustus raden wij ten zeerste aan dit door het Covideventriskmodel van de overheid te halen. Op deze manier zie je of je evenement Coronaproof is en waar er mogelijks nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Het Covideventriskmodel vind je HIER.

Welke evenementen kunnen plaatsvinden?

Toegestaan vanaf 8 juni

 • Huis-aan-huisverkopen (onder strikte voorwaarden)

Verboden t.e.m. 30 juni

 • Alle evenementen, van welke grootte dan ook

Verboden t.e.m. 31 juli

 • Dorpsfeesten en braderijen
 • Eetdagen
 • Kermissen

Verboden t.e.m. 31 augustus

 • Fuiven
 • Massa-evenementen, zoals festivals

   

Geplande evenementen annuleren?

We vragen met aandrang om evenementen na 30 juni niet vroegtijdig te annuleren, aangezien er nog steeds een kans bestaat dat deze (mits eventuele aanpassingen) door kunnen gaan. De volksgezondheid blijft uiteraard onze eerste prioriteit, maar als evenementen op een veilige manier kunnen georganiseerd worden, dan heeft het geen zin ze onnodig te annuleren.

Let wel op. Als je nu nog contracten afsluit, zal het moeilijker zijn om bij een verlenging van de maatregelen overmacht te kunnen inroepen. Stel de betaling van voorschotten die nog niet betaald zijn zo veel als mogelijk uit. Of spreek met de leverancier af tot wanneer je kosteloos kan annuleren. Let ook op voor 'coronaclausules' in contracten die je nu afsluit. Een leverancier heeft misschien al voorzorgen genomen in zijn contracten voor wanneer het tot een afgelasting komt. Lees alle contracten dus goed na vooraleer je tekent. En als je hiervoor hulp wil, stuur het contractvoorstel dan door
naar sander.malfliet@klj.be.
 

Wat met inkomsten en uitgaven?

Indien je met je gewestkas in de problemen komt doordat je inkomsten verliest of met annuleringsfacturen geconfronteerd wordt, neem dan een kijkje op deze pagina, en contacteer sander.malfliet@klj.be. We doen er alles aan om te vermijden dat onze gewesten financieel aan de grond komen te zitten ten gevolge van deze crisis.

Organiseer je een activiteit?

Contacteer in elk geval je provinciaal consulent. Die begeleidt je graag verder.