Lees hieronder over:

 • Corona en ledenactiviteiten
 • Corona en vergaderen
 • Corona en evenementen

Corona en activiteiten

Mogen we activiteiten organiseren?

Als Groene Kringgewest volg je de algemene jeugdwerkregels voor groepen van +18-jarigen. Samengevat houdt dit het volgende in:

 • Je kan enkel samenkomen volgens de algemene regels van de samenleving.
 • Dit wilt zeggen dat je met max. 4 personen kan samenkomen in buitenlucht.
 • Je respecteert steeds de social distancing. Als (je vermoed dat) afstand bewaren niet lukt, draag je een mondmasker.

Wij rekeningen op jullie verantwoordelijkheidszin en Groene Kringenthousiasme. Contacteer bij de organisatie van activiteiten steeds je consulent, zo kunnen jullie samen bekijken wat er mogelijk is binnen de regels. 

  Algemeen geldend regels

  Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

  Alle Groene Kringleden mogen deelnemen aan activiteiten, tenzij het lid of kernlid…

  • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
  • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
  • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het kernlid mag dan 10 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

  Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de gewestkern. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als gewestkern hoef je dus zelf geen controles te doen.

  Opgelet: hou steeds bij wie er op de activiteit aanwezig was in een logboek. Mocht iemand van je leden ziek worden, kan er snel aan contact tracing gedaan worden.
   

   

  Hoe pak je activiteiten aan?

  Je mag alleen activiteiten organiseren waarbij de social distancing gerespecteerd kan worden. Dat betekent dat je steeds minimaal 1,5 meter afstand moet houden tussen de verschillende leden en kernleden. Hang deze affiche op tijdens je activiteit, zo wordt iedereen aan de regels herinnerd. Momentele kan er enkel buiten activiteiten georganiseerd worden.

   

  Wat met materiaal?

  Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk materiaal doorgeeft. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken en open vensters zodat de ruimtes goed geventileerd worden.

  Zorg ervoor dat slechts 1 iemand drankjes uitdeelt en er geen drankflesjes doorgegeven worden.
   

   

  Wat met de begeleiding?

  De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Die begeleider is een kernlid. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor verantwoordelijke gesteld worden door de overheid. Als je de geldende regels ten slotte moedwillig negeert, komt de Groene Kringverzekering niet tussen bij boetes of strafzaken.
   

   

  Wat met verplaatsing van en naar de activiteit?

  • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de activiteit.
  • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te dragen en afstand te houden van de groep. Dit bouwt een extra veiligheidsmarge in.
  • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de activiteit.
  • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

   

  Corona en vergaderen

  Mogen we vergaderingen organiseren?

  Ja, hou wel rekening met volgende regels:

  • je mag maximaal met 4 personen vergaderen.
  • Er kan enkel buiten vergaderd worden
  • Respecteer te allen tijde de social distancing.
  • Je ontvangt geen externe personen op je kernvergadering.
  • Vergader niet in de privésfeer van iemand, dus niet in de keuken, living, ...

   

  Wie mag aanwezig zijn tijdens de vergadering?

  Alle Groene Kringers mogen aanwezig zijn bij de vergadering, tenzij ze…

  • ... ziek zijn of ziektesymptomen hadden in de 3 dagen voor de vergadering.
  • ... behoren tot een risicogroep en geen doktersattest kunnen voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking hebben.
  • ... in contact is gekomen met een besmet persoon. Het kernlid mag dan 10 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

  Personen met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen aanwezig zijn als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

  Opgelet: ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het kernlid al dan niet mag deelnemen aan de vergadering. Je hoeft dus zelf geen controles te doen.
   

  Wat met materiaal?

  Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen personen (bijvoorbeeld laptops). Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.
   

  Wat met verplaatsing van en naar de vergadering?

  • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets) van en naar de vergadering.
  • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van en naar de vergadering.
  • Spreek met je gewestkern af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de vergadering en opnieuw bij thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

   

  Corona en evenementen

  Dit jaar geen aftermaisparty of eetfestijn. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze kas toch werkbaar blijft? Afhaalacties zijn niet specifiek verboden en dus toegelaten onder de horecaregels. Wil je dit doen? Toets dit op voorhand zeker af bij je gemeente en organiseer dit enkel als dit veilig en onder de horecaregels kan gebeuren.

  Geplande evenementen annuleren?

  We vragen met aandrang om evenementen niet vroegtijdig te annuleren, aangezien er nog steeds een kans bestaat dat deze (mits eventuele aanpassingen) door kunnen gaan. De volksgezondheid blijft uiteraard onze eerste prioriteit, maar als evenementen op een veilige manier kunnen georganiseerd worden, dan heeft het geen zin ze onnodig te annuleren.

  Let wel op. Als je nu nog contracten afsluit, zal het moeilijker zijn om bij een verlenging van de maatregelen overmacht te kunnen inroepen. Stel de betaling van voorschotten die nog niet betaald zijn zo veel als mogelijk uit. Of spreek met de leverancier af tot wanneer je kosteloos kan annuleren. Let ook op voor 'coronaclausules' in contracten die je nu afsluit. Een leverancier heeft misschien al voorzorgen genomen in zijn contracten voor wanneer het tot een afgelasting komt. Lees alle contracten dus goed na vooraleer je tekent. En als je hiervoor hulp wil, stuur het contractvoorstel dan door
  naar sander.malfliet@klj.be.
   

  Wat met inkomsten en uitgaven?

  Indien je met je gewestkas in de problemen komt doordat je inkomsten verliest of met annuleringsfacturen geconfronteerd wordt, neem dan een kijkje op deze pagina, en contacteer sander.malfliet@klj.be. We doen er alles aan om te vermijden dat onze gewesten financieel aan de grond komen te zitten ten gevolge van deze crisis.

  Organiseer je een activiteit?

  Contacteer in elk geval je provinciaal consulent. Die begeleidt je graag verder.