Spiegelreis

Programma

DAG 1
 • Het traject naar een geslaagde bedrijfsovername 
 • De complexiteit van een familiaal bedrijf 
 • Jezelf leren kennen en samenwerken met andere persoonlijkheden
 • Belangrijke afspraken voor een bedrijfsovername
 • Communiceren en samenwerken
   
DAG 2
 • Financiële analyse en kostprijsberekening
 • Toekomstvisie en strategie bepalen 
 • Agrarisch ondernemen in maatschappelijke context
 • Bezoek aan een familiaal bedrijf

Brochures 'De Wissel'

Bestel hier alvast jouw gratis exemplaar van de brochures ‘De Wissel’.

De eerste Spiegelreis vond plaats in september 2015. Bestel hier de brochure waarin de ervaringen van de deelnemers werden gebundeld.

Dit initiatief is onderdeel van het opleidingsaanbod van het kenniscentrum bedrijfsopvolging: 

 

Met de steun van: