Gemeend Landelijk - Inspiratie door het platteland

Inspiratiefiches voor de lokale verkiezingen van 2018

In 2018 trekken we opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van onze gemeentelijke en provinciale mandatarissen. Om het beleid en potentiële kandidaten te inspireren werkte de Landelijke Beweging 16 inspiratiefiches uit. De Landelijke Beweging is het samenwerkingsverband tussen Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV-vrouwen met Vaart, KVLV-Agra, Groene Kring, KLJ en LRV.

De fiches kregen de titel “Gemeend Landelijk” en als actieve ondertitel “Inspiratie door het platteland”. Ze zijn het resultaat van een interne consultatieronde, waarbij zowel bestuursleden, beroepskrachten als politici werden betrokken. Ze zijn praktijk- en actie gericht en omvatten een brede waaier aan thema’s. De fiches werden eind oktober goedgekeurd door de Algemene Raad en worden in de loop van november gelanceerd voor het grote publiek.

De verenigingen van de Landelijke Beweging zijn voornamelijk actief op het platteland, maar in een verstedelijkt Vlaanderen zijn de aandachtspunten gericht aan alle lokale en provinciale besturen. Een belangrijk uitgangspunt is de verbinding tussen stad en platteland. Volgens de Landelijke Beweging speelt vernieuwing en innovatie zich immers niet alleen af in de stad. Gemeenten en provincies kunnen samen werk maken van die collegialiteit.

De Landelijke Beweging gaat volop voor de erkenning van en het respect voor het Vlaamse platteland en zijn bewoners. Op dit platteland speelt de land- en tuinbouw een onvervangbare rol als economische drager en beheerder van het landschap en de leefomgeving.

Wil je de fiches raadplegen of wil je helpen ons programma te verspreiden? Surf dan naar www.gemeendlandelijk.be.