De provincies

De provinciale kern is het leidende bestuur dat beslist over de jaarlijkse activiteiten die er in de provincie worden georganiseerd. De leden van deze kern worden steeds verkozen door de provinciale vergadering waarin de verschillende gewesten en sectoren vertegenwoordigd zijn.
Groene Kring

Limburg

Limburg is opgedeeld in 6 gewesten. De Groene Kringgewesten organiseren voor hun leden studievergaderingen, maar ook uitstappen, etentjes en in de zomer grootse evenementen zoals een trekkertrek en een pikdorsercross. Gewest Zuid-Limburg en gewest Peer organiseren ook regelmatig een tractorenrondrit om zo onze sector in een goed daglicht te stellen. Onze provinciale kern organiseert ledenvergaderingen, een voetbaltornooi, uitstappen, kadervormingsactiviteiten en voor de allereerste keer ook een cantus. Onze fruittelers organiseren samen met de vzw fruittelers Zuid-Limburg de driejaarlijkse beurs Fructura.

De gewesten van Limburg

Groene Kring

West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen bestaat uit 10 gewesten en is daarmee de grootste Groene Kringprovincie van Vlaanderen. De provinciale kern houdt zich aan enkele vaste ingrediënten om een Groene Kringjaar te kruiden. Er is eerst een startvergadering met een grote spreker. Dat kan al eens een minister zijn. Verder wordt er wat afgewisseld met een sectoravond, een panel van jonge boeren of een politiek debat. De actualiteit wordt op de voet gevolgd en op tijd en stond wordt daar dan ook een studievergadering voor alle West-Vlaamse leden over georganiseerd. De provinciale kern probeert ook alle gewestkernleden te verwennen met een nieuwjaarsreceptie en een alternatief bedrijfsbezoek. Daarnaast durft de provincie West-Vlaanderen ook al eens een syndicale actie uitwerken.

De gewesten van West-Vlaanderen