Stagedag voor ambtenaren en beleidsmakers

#Boervoor1dag

#BoerVoor1Dag

Groene Kring nodigde Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere uit op het melkveebedrijf van Susan Mahieu voor een stagedag. Op 14 juli 2017 was Tom #Boervoor1Dag, kon hij proeven van onze mooie stiel en ontdekte hij verschillende uitdagingen voor jonge Vlaamse land- en tuinbouwers. 

#BoerVoor1Dag 2016

Groene Kring heeft Kevin Delvaux, beleidsmedewerker VLIF, uitgenodigd om deel te nemen aan een stagedag voor ambtenaren. Op 21 juni was hij #BoerVoor1Dag op het tuinbouwbedrijf van Groene Kringlid Kristof De Boeck.

Landwirt für einen Tag

Voor de zomer lanceerde Groene Kring zijn #Boervoor1dag, een stage voor ambtenaren en beleidsmakers op Vlaams, federaal en zelfs Europees niveau. Ook in Oost-België lieten ze het concept niet koud worden. Begin september nodigden de leden van Grüner Kreis Europees parlementslid Pascal Arabella uit. Hij kon verschillende melksystemen aan den lijve ondervinden en kreeg de kans samen te werken met de jonge landbouwers achter drie bedrijven. Ook Europees parlementslid en ex-minister Marc Tarabella toonde zijn interesse door de stage te bezoeken. Tijdens het middagmaal kreeg Grüner Kreis ook de kans om het met hen beiden over de melkcrisis te hebben. Op hun beurt werden de Grüner Kreis-leden uitgenodigd om ‘politieker voor 1 dag’ te worden in Straatsburg. Een geslaagde editie