Rijbewijs G

Veel gestelde vragen

 • Mag je met een rijbewijs G bij een loonwerker gaan rijden?
  Je mag met een rijbewijs G bij een loonwerker rijden op voorwaarde dat je dan enkel landbouwwerken uitvoert. Dit wil dus zeggen dat je mee mag rijden in de maïs, in het gras, etc. Maar vanaf dat het gaat over grondvervoer of ander transport, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs CE.

 • Mag je met het rijbewijs G ook rijden met bv. een grond dumper met Q nummerplaat? 
  Het rijbewijs G is enkel toegelaten om goederen te vervoeren die gelinkt worden aan een landbouwactiviteit.  Grondverzet hoort hier niet tot een landbouwactiviteit! Het komt er dus op neer dat je hiervoor het rijbewijs CE nodig hebt.  
         
 • Als je een rijbewijs G bezit, mag je dan met een tractor en dumpkar rijden en tot hoeveel ton mag je dan vervoeren?
  Met het rijbewijs G mag je zeker met tractor en kar rijden. Je mag enkel met rijbewijs G rijden voor landbouwdoeleinden.
  1.  vanaf 16 jaar: 20 ton MTM trekker combinatie besturen;
  2.  vanaf 18 jaar: > 20 ton MTM trekker combinatie besturen; 

 • Welke onderdelen moeten in orde zijn om met het voertuig examen af te leggen? 
  • Met kipkar, geen platte wagen, zodat ze zeker hun zijspiegels moeten gebruiken;
  • Type versnellingsbak is niet van belang;
  • Best naar een examencentrum gaan om de tractor met aanhangwagen te laten keuren;
  • Samenstel van een landbouwtrekker of bosbouwtrekker met een maximaal toegelaten massa van ten minste 6.000 kg en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 18.000 kg;
  • Samenstel dat ten minste 9 m lang is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 30 km/u bereikt;
  • De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en uitgerust met een comfortabele passagierszetel voor de examinator;

 • Vanaf september 2008 is het verplicht om een G-rijbewijs te hebben om een landbouwvoertuig te besturen indien je geboren bent na 1982.
  Met een G-rijbewijs mag je:
  • vanaf 16 jaar: 20 ton MTM trekker combinatie besturen;
  • vanaf 18 jaar: > 20 ton MTM trekker combinatie besturen;
  • tevens een pikdorser, dorsmachine, bietrooier of quad besturen;
  • alle voertuigen ingeschreven als land- of bosbouwvoertuig besturen. 

 • Is voor dit rijbewijs ook vrije begeleiding toegestaan zoals bij auto's en vrachtwagens?
  NEEN, men kan geen voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor categorie G bekomen. Men kan nochtans wel onder het stelsel "vrije begeleiding" een praktisch examen afleggen. Je geniet tijdens het praktisch examen van een vrijstelling van rijbewijs G. Deze geldt echter niet wanneer je je naar het examencentrum begeeft. Je moet dan vergezeld worden door iemand die een voertuig categorie G mag besturen en die de trekker bestuurt tot aan het examencentrum (overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 maart 1998).

  De scholing vindt in dit geval plaats op een privaat terrein. Dit kan bijvoorbeeld een akker zijn, maar ook een erf van een hoeve. In dit stelsel mag de kandidaat zich niet scholen op de openbare weg. De mogelijkheid om zich te scholen op de openbare weg bestaat wel indien de kandidaat de scholing met het oog op het bekomen van een rijbewijs categorie G volgt in een erkende autorijschool of in een landbouwschool die is erkend om deze vorming te verstrekken.