EU-commissaris Hogan doet plannen GLB 2020 uit de doeken

Nadat er vorige maand een besparing op het GLB-budget werd aangekondigd (zie tekstje hieronder), deed landbouwcommissaris Hogan nu ook de regelgevende plannen voor GLB 2020 uit de doeken.
Bij de communicatie zijn er een aantal grote lijnen te onderscheiden: Men wil meer doen voor milieu en klimaat, lidstaten krijgen meer verantwoordelijkheid en het GLB moet tegemoetkomen aan de uitdagingen van landbouw en platteland.
Over het algemeen rijzen er meteen een heel groot aantal vraagtekens.
Zal het inkomen van de boer nog voldoende gerespecteerd worden? Zal een level-playing field nog mogelijk zijn?
Welke aandacht krijgt de generatiewissel? Hoeveel meer uitdagingen rond klimaat en milieu zullen nog op de (sterke) schouders van de boer terecht komen?

Een aantal maatregelen werden reeds voorgesteld:

-   Invoering van een bovengrens op directe steun per bedrijf van 100.000 euro
-   Vermindering van de steun per hectare vanaf 60.000 euro per bedrijf
-   Een minimum van 2% van het GLB-budget moet voorzien worden voor de ondersteuning van jonge boeren
-   15% van het GLB-budget kan verplaatst worden tussen inkomenssteun en plattelandsontwikkeling

Lees hier meer over de plannen van Hogan.

Jannes Maes, voorzitter van CEJA kreeg vandaag de kans om de landbouwministers van de EU in de informele raad toe te spreken. Bij aankomst kreeg hij reeds een paar vragen van de pers, te zien in dit filmpje.

In zijn speech verdedigt hij de positie van CEJA over hoe het GLB er uit moet zien, maar spreekt ook vanuit het gevoel van jonge boeren en hun toekomst.  “I urge you to take what I have said into consideration because without young farmers in the fields of Europe the future of agriculture and the EU will be compromised.”, aldus Jannes. De toekomst van land- en tuinbouw hangt af van de jongeren in het veld!

Deze week wordt op deze raad over de maatregelen voor de generatiewissel gesproken, het is dus een mooie kans voor CEJA om de stem van de Europese jonge boer te laten horen.
Groene Kring liet reeds weten aan de Vlaamse afvaardiging dat het een stevige focus op en een sterk beleid voor jongeren voor, tijdens en na een overname verwacht.

Meer info: giel.boey@groenekring.be